Planlægning og provinsbyer

Provinsbyerne uden for vækstområderne er i forandring. Særligt demografiske og erhvervsmæssige forhold påvirker provinsbyens rolle i samfundet samt det liv der leves i dem. Her kan du se Naturstyrelsen og Dansk Arkitektur Centers nyeste publikation om provinsbyer i Danmark.

Havnen i Mariager Fotograf Kaj Kresten Bolvi Hansen Mariagerfjord Kommune (2).JPG

Havnen i Mariager. Foto: Kaj Kresten Bolvi Hansen

Download publikationen

>> Planlægning og provinsbyer (PDF)

 

Om publikationen 

Publikationen beskriver byernes udviklingsvilkår og handlemuligheder i en tid præget af konkurrence. Mens strukturreformen gav kommunerne øget mulighed for at påvirke deres udvikling fulgte også et stort ansvar. Et ansvar der kræver, at kommunerne er i stand til at træffe de rette beslutninger på et kvalificeret grundlag. Kommunernes øgede magt og indflydelse på Danmarks udvikling stiller derfor store krav til kommunernes strategiske byledelse og evne til at forstå, samarbejde og agere i et stadig mere komplekst og internationalt samfund. I publikationen kan du få viden og inspiration til beslutningerne i din kommune.

Den fysiske planlægning kan ikke løse byernes udfordringer alene, men planlægningen kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for en fremadrettet udvikling. For mange kommuner handler det om at fastholde, udvikle og tiltrække ressourcer til byerne. Bosætning, erhvervsudvikling, bymidten og stedbunde ressourcer er elementer i planlægningen, som kan skabe vækst, beskæftigelse og øget livskvalitet. Det kræver dog en grundliggende viden om, hvilke faktorer og mekanismer, der ligger til grund for en realisering af udviklingspotentialerne, og hvordan disse elementer spiller sammen i både en lokal og regional kontekst. I publikationen kan du blive klogere på disse emner, og hvordan kommunerne kan arbejde proaktivt med dem.

 

Se præsentationerne fra 'planlægning og provinsbyer' konferencen den 25. november 2013:

I forbindelse med lanceringen af publikationen blev der afholdt en konference, hvor bidragsyderne holdt oplæg og debaterede, hvordan kommunerne kan være proaktive i byplanlægningen. Nedenfor kan du finde powerpoints fra konferencen:

 

Se også Naturstyrelsen og Dansk Arkitektur Centers tidligere publikation:

>> Hvad vil provinsbyerne? -byroller og bymidter i forandring. Statusrapport 2012 (PDF 17 MB)

Den gamle bydel _VisitHaderslev.jpg.JPG

Foto: VisitHaderslev

Kontaktperson: Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte Lars Fjendbo Møller på lfm@dac.dk eller +45 4045 6299.

Planlægning og provinsbyer

Næste Forrige

4. maj 2015 / Af Sidsel Hartlev

Sidst opdateret d. 4. maj 2015