Strategisk byledelse

STRATEGISK BYLEDELSE giver inspiration og værktøjer til strategisk byledelse i danske kommuner. Kompetenceudviklingsforløbet henvender sig til hhv. kommunale direktører, fagchefer og politikere og giver adgang til danske og internationale cases, analyseredskaber og strategiske greb til løsning af de udfordringer og muligheder, som danske kommuner står over for.

Forside.jpg

Med STRATEGISK BYLEDELSE møder du nogle af de dygtigste beslutningstagere, strateger, rådgivere og byudviklere i Danmark og internationalt. Samtidig skaber STRATEGISK BYLEDELSE et netværk danske kommuner imellem og fungerer som en vigtig platform for dialog og videndeling.

Evaluering af STRATEGISK BYLEDELSE

COWI har i 2016 lavet en evaluering af programmet. Evalueringen bygger på såvel kvantitativt som kvalitativt svarmateriale fra deltagere på SBL FOR DIREKTØRER og FAGCHEFER. Evalueringen vurderer, at kompetenceudviklingsforløbet har national betydning for kommunernes byudvikling.

Fem hovedkonklusioner fra evalueringen

  1. SBL-programmet har skabt en forståelse for strategisk byledelse og et fælles sprog, som har national betydning for kommunernes byudvikling.
  2. Langt de fleste deltagere føler sig bedre rustet til arbejdet med strategisk byledelse og byudvikling efter deltagelse i SBL-programmet, både i forhold til det politiske niveau og i forhold til dialogen med ledere om konkrete projekter og samspillet med overordnede planer og visioner.
  3. De netværk der skabes ved SBL-forløbene er noget, deltagerne betragter som meget værdifuldt og benytter sig af efter gennemført forløb.
  4. Netværk og studieture fremhæves som det bedste ved SBL-forløbene; erfaringer og dialog herfra er vigtige for udviklingen af de kompetencer, som er centrale for strategisk byledelse.
  5. Størstedelen af de adspurgte mener, at de efter deltagelse i et SBL-forløb har formået at forbedre samspillet mellem det politiske og administrative ledelseslag eller samspillet med investorer og developere.

>> Læs evalueringen

Vil du holde dig orienteret om STRATEGISK BYLEDELSE og blive kontaktet, når et nyt hold starter?

TILMELD DIG ELLER HØR MERE OM SBL

"STRATEGISK BYLEDELSE er et meget interessant program, når man som i Køge Kyst søger nye veje for byudviklingen. Særligt udfordringerne med at få tænkt bæredygtighed, bykvalitet og vækst sammen på en innovativ måde er i fokus. Hertil kommer det enestående netværk på holdet, som kan give løbende inspiration og sparring til det daglige arbejde". Jes Møller, projektdirektør i Køge Kyst

 

Læs mere om de tre forløb

 

Læs mere om STRATEGISK BYLEDELSE

 

Sidst opdateret d. 11. januar 2017