Strategisk byledelse

STRATEGISK BYLEDELSE giver inspiration og værktøjer til strategisk byledelse i danske kommuner. Kompetenceudviklingsforløbet henvender sig til hhv. kommunale direktører, fagchefer og politikere og giver adgang til danske og internationale cases, analyseredskaber og strategiske greb til løsning af de udfordringer og muligheder, som danske kommuner står over for.

Forside.jpg

Med STRATEGISK BYLEDELSE møder du nogle af de dygtigste beslutningstagere, strateger, rådgivere og byudviklere i Danmark og internationalt. Samtidig skaber STRATEGISK BYLEDELSE et netværk danske kommuner imellem og fungerer som en vigtig platform for dialog og videndeling.

Mere end 60% af landets kommuner har allerede deltaget i et STRATEGISK BYLEDELSE-forløb. Vil du holde dig orienteret om STRATEGISK BYLEDELSE og blive kontaktet, når et nyt hold starter?

TILMELD DIG ELLER HØR MERE OM SBL

"STRATEGISK BYLEDELSE er et meget interessant program, når man som i Køge Kyst søger nye veje for byudviklingen. Særligt udfordringerne med at få tænkt bæredygtighed, bykvalitet og vækst sammen på en innovativ måde er i fokus. Hertil kommer det enestående netværk på holdet, som kan give løbende inspiration og sparring til det daglige arbejde". Jes Møller, projektdirektør i Køge Kyst

 

Læs mere om de tre forløb

 

Læs mere om STRATEGISK BYLEDELSE

PARTNERNE BAG

STRATEGISK BYLEDELSE er udviklet og drevet af DAC for et partnerskab bestående af Realdania, Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR). DAC og styregruppen bag STRATEGISK BYLEDELSE er ansvarlige for det faglige indhold, mens DAC står for programlægning og facilitering.

 

Sidst opdateret d. 20. september 2016

}