STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER

STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et 1-årigt kompetenceudviklingsforløb for fagchefer i danske kommuner. Forløbet er en masterclass, et netværk og et læringsrum, som gør dig i stand til at handle strategisk i forhold til de udfordringer, som din kommune står over for. STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER giver dig et fortroligt rum med andre fagchefer, hvor barrierer og udfordringer deles igennem fælles sparring, diskussion og refleksion.

SBL J

 

 

STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER giver dig værktøjer til at foretage omverdenanalyser af de udfordringer og muligheder, som din kommune og by står over for. SBL er et 1-årigt forløb med fire seminarer og en studietur. Programmet styrker dine forudsætninger for at kunne understøtte de strategiske udviklingsspor, som skal følges de kommende år i din kommune. Dette er afgørende for at kunne geare og supportere den kommunale organisation, indgå i netværksstyring med dine politikere og direktører, samt handle strategisk sammen med kommunens andre forvaltninger og interessenter.

Målgruppe

STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er et nyt skræddersyet forløb til kommunale chefer, der opererer lige under den kommunale topledelse. Kommunale fagchefer eksemplificeres ved plan-, erhvervs-, udviklings-, kulturchefer og lignende fra alle kommunale forvaltninger. Termen 'fagchefer' bruges velvidende, at dette er en betegnelse, som er i opbrud i mange kommuner. Vigtigst er det, at du som kommende kursist er en af dem, der til dagligt har opgaven med at afkode dine politikeres og din topledelses signaler og omsætte dem til konkrete projekter og handling.

STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER vægter kommunal tværfaglighed højt og er derfor åbent for alle slags fagchefer på tværs af kommunale forvaltninger. Det er derfor oplagt, omend ikke et krav, at deltage flere fagchefer fra samme kommune fra forskellige forvaltninger.

Mål

Hensigten med STRATEGISK BYLEDELSE FOR FAGCHEFER er at klæde dig bedre på til at agere i en kommunal praksis præget af nye virkeligheder, nye roller og nye relationer. Gennem viden, værktøjer og netværk styrker vi dig i strategisk byledelse og innovative byudviklingsprocesser med det formål, at du bedre kan understøtte og implementere de strategiske mål, som sættes af din politiske ledelse og direktion. Du lærer konkret om strategiske alliancer, samt får værktøjer til at kunne samle tværpolitiske områder f.eks. kulturpolitik, erhvervspolitik og turismepolitik til én overordnet strategi for din by og kommune.

Udbytte

  • Kompetenceudvikling inden for ledelsesdimensionen i arbejdet med byudvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er centrale emner
  • Indsigt i nogle af de nyeste redskaber til ledelse af strategiske byudviklingsprojekter
  • Inspiration fra førende nationale og internationale praktikere og eksperter
  • Netværk med direktører fra andre danske kommuner
  • Dialog og videndeling med udgangspunkt i casebaseret læring og sparring på egne udfordringer

>>  Læs mere i folderen STRATEGISK BYLEDELSE for fagchefer


Nyt hold starter 6. december 2017. Tilmeldingsfrist 31. oktober 2017

 

Mere end 60% af landets kommuner har allerede deltaget i et STRATEGISK BYLEDELSE-forløb. Vil du holde dig orienteret om STRATEGISK BYLEDELSE og blive kontaktet, når et nyt hold starter?

TILMELD DIG ELLER HØR MERE OM SBL
Tre hurtige om strategisk byledelse

  1. STRATEGISK BYLEDELSE er et 1-årigt forløb for kommunale fagchefer, som sætter fokus på byledelse i en tid præget af øget global konkurrence, klimaændringer og fraflytning fra land til byer
  2. STRATEGISK BYLEDELSE styrker fagchefens forudsætninger for at kunne understøtte og implementere de strategiske mål, som sættes af den politiske ledelse og direktion
  3. STRATEGISK BYLEDELSE er en faglig platform, hvor kommunale fagchefer kan dele erfaringer vedr. udfordringer og potentialer i deres respektive kommuner

 

Mikkel Schønning Sørensen (lille) KRN.jpgVIL DU HØRE MERE?

Vil du høre mere om STRATEGISK BYLEDELSE er du velkommen til at kontakte senior projektleder

Mikkel Schønning Sørensen
T: +45 2041 1510
E:   mss@dac.dk

18. august 2015 / Af jla@dac.dk

Sidst opdateret d. 28. august 2017