Utrecht: Den sunde og levende bys strategisk udvikling

Utrecht er et af Europas bedste eksempler på, at en by kan skabe vækst og byudvikling gennem en innovativ og langsigtet tilgang til strategisk byledelse. Med udgangspunkt i strategien og princippet ”Healthy Urban Living” er Utrecht et foregangsbillede på en sund, sammenhængende og ikke mindst levende vidensby.

Utrecht

Utrecht, Foto: Gemeente Utrecht

Utrecht var mål for studieturen for hhv. STRATEGISK BYLEDELSE hold 1 (2016) og hold 2 (2017). Holdene mødte nøglepersoner med ansvar for Utrechts strategiske ledelse og udvikling, og holdene fik indsigt i bystyrets centrale strategier og ledelsesprincipper. Ligeledes besøgte holdene Utrechts udviklings- og fortætningsområder og mødte centrale personer med ansvar for at realisere visionerne og strategierne for Utrecht.

Fra provinsby til regional hovedby med europæisk tyngde

Utrecht er i gang med en udvikling fra en mellemstor provinsby til en regional hovedby med europæisk tyngde. Det betyder bl.a. at byen vokser hurtigere end nogensinde tidligere. Den fysiske ekspansion er kombineret med innovation, store økonomiske muligheder og en ny urban dynamik.

Sammen med Amsterdam, regeringsbyen Den Haag og Rotterdam udgør Utrecht metropolregionen Randstad - Utrecht By betegner denne agglomeration som en "super-forbundet global region" i stand til at konkurrere med London og Paris. Selve Utrecht-regionen er ifølge EU den mest konkurrencedygtige region i Europa.

Stadskantoor

Stadskantoor, Foto: Ramon Mosterd

Healthy Urban Living

"Healthy Urban Living" er på en gang et program, en strategi og et princip, som Utrechts strategiske udvikling ledes efter. Det er en helhedsorienteret tilgang til byudvikling og byomdannelse, der ikke blot kan reduceres til sundhed i streng forstand, men bl.a. også omfatter politikområder som uddannelse, infrastruktur, miljø og bæredygtighed, arbejdsmarked, innovation, social- og boligpolitik.

Et eksempel på hvordan Healthy Urban Living leder vejen for Utrecht strategiske udvikling er byens mobilitet- og cykelstrategi. Med over 100.000 daglige cyklister i Utrechts centrum  arbejder bystyret målrettet på at skabe gode og sikre rammer for cyklisterne - bl.a. gennem cykelmotorveje og begrænsning på bilismen i centrum. Resultatet er øget mobilitet, bedre luftkvalitet og øget sundhed.

På det forretningsmæssige plan spiller byens fokus på sund byudvikling og Health Urban Living godt sammen med byens eksisterende vidensøko­nomi inden for sundhed. Utrecht har en "healthy hub" i Utrecht Science Park, hvor der med Utrecht Universitet som primus motor samarbejdes på tværs af sektorer, udvikles ny viden og skabes økonomisk udvikling.

Cyklister i Utrecht

Foto: Anne Hamers

"Sammen udvikler vi Utrecht"

Utrecht By har et slogan som lyder: "Sammen udvikler vi Utrecht". I Utrecht er det slående, at sloganet ikke blot gennemsyrer hele organisationen fra de øverste politiske og administrative beslutningstagere til de borgernære praktikere, men at det i den grad tages alvorligt og søges omsat i praksis i forbindelse med samskabelsesprocesser. Det sker både i store offentlige-private partnerskaber og i lokale eller projektorienterede borgerinddragelsesprocesser. Således er "Sammen udvikler vi Utrecht" mere end blot et slogan - det er en filosofi og strategisk tilgang til at skabe en inkluderende og sammenhængende by.

Læring

Det hollandske system og mentalitet minder meget om det danske system, hvilket har gjort det muligt for deltagerne at overføre meget af den læring, som fremkom på studieturene, til egen praksis. Deltagerne blev bl.a. inspireret af Utrecht Bys måde at investere i relationer og afkode samarbejdspartnere, og hvordan byens strategiske ledelse tilrettelægger partnerskab og får aktører til at tage ejerskab. Men måske mest af alt blev deltagerne inspireret af, at Utrecht Bys åbenhed og transparens samt beslutningstagernes mod til at lave langsigtede løsninger på store problemer.

16. februar 2017 / Af Mikkel Schønning Sørensen

Sidst opdateret d. 21. februar 2017