Design med lys – byg din egen lampe

Hvad betyder lys for vores oplevelse af arkitektur? Hvordan kan man designe lys til et givent rum? Undervisningsforløbet ”Design med lys” handler om et af arkitekturens kerneområder; lys. Forløbet er målrettet faget håndværk og design og handler dels om materialelære, hvor eleverne udforsker og afprøver bestemte materialers egenskaber, og dels om at eleverne giver egne idéer form inden for en given ramme.

Foto af ståltråd, tang og foreløbig ståltrådsskelet.jpg

Praktisk information
 
Fag: Håndværk & Design
 
Klassetrin:  4.-7.klasse
 
Varighed:  1 lektion á 2,5 time 
 
Sted:  Kan afholdes i Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen 
 
Pris: 1.125 kr. 
 

FORMÅL

Undervisningsforløbet har til formål at:

  • Skabe forståelse for hvad arkitektur er samt forståelse for lysets betydning i arkitekturen
  • Udvikle elevernes evne til at afprøve idéer for at finde frem til et endeligt produkt
  • Øge elevernes kendskab til materialers egenskaber og anvendelsesmuligheder


I undervisningsforløbet Design med lys skal eleverne arbejde med tre forskellige overordnede metoder; rum-/objektanalyse, skitse og modelfremstilling. Desuden arbejder de med afprøvning af et lampedesign og evt. udstilling.

Læreren på skolen modtager forud for besøget en PowerPoint, således at læreren selv kan præsentere eleverne for lysets og lampens udvikling med udgangspunkt i en af de store danske lysarkitekter, Poul Henningsen. Med afsæt i PowerPoint oplægget får eleverne også til opgave at analysere et udvalgt rum for derigennem at få en fornemmelse for, hvordan form, funktion, rum og lys spiller sammen.

Under selve forløbet med underviseren fra Dansk Arkitektur Centers skal eleverne designe deres egne lamper. Først gennemgås elevernes foregående analysearbejde, så det kan bruges som afsæt for deres opgaveløsning. Dernæst skal eleverne skitsere deres lampe og herefter bygge den i en fysisk model ved hjælp af ståltråd, papir m.m. Til slut præsenterer eleverne deres foreløbige modeller - hvorfor ser deres lampe sådan ud? Hvad skal den bruges til? Og hvordan er modellen et resultat af de foregående analyser og skitser? Forløbet skal få eleverne til at reflektere over brugen og valget af den belysning, de møder i deres egen hverdag.

Tilbage på skolen færdiggøres den endelige lampemodel. Til sidst kan eleverne sammen med deres lærer skabe en miniudstilling af lamper til skolen.


Til lærerens før- og efterarbejde

Førarbejde

>> Download lærervejledning

>> Download Powerpoint

>> Download opgave 1

>> Download opgave 2

>> Download opgave 4

Efterarbejde

>> Download tips og tricks

Inspirationsmateriale til undervisning i Håndværk og design

>> Download PDF

Fælles mål - Håndværk & Design

Undervisningsforløbet er målrettet Undervisningsministeriets nye Fælles Mål for faget Håndværk & design:

Kompetenceområde: Håndværk - materialer

  • Kompetencemål: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk

Kompetenceområde: Design

  • Kompetencemål: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Færdigheds- og vidensmål: Ideudvikling

  • Fase 1: Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer --- Eleven har viden om skitsers formål og struktur

Færdigheds- og vidensmål: Ideafprøvning

  • Fase 2: Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion --- Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser

Fra undervisningsforløbet Design med lys - byg din egen lampe

Næste Forrige

20. august 2015 / Af jla@dac.dk

Sidst opdateret d. 23. januar 2017