Hvad er arkitektur?

Hvordan kan alle sanser sættes i spil, når arkitektur skal opleves? Vi tager et spejl på næsen, bind for øjnene og ser dybt ind i et rør af pap og får på den måde et indblik i, hvordan rum kan udforskes på nye måder.

Arkitektur-med-alle-sanser-DAC-guidet-tur.jpg

Foto: Julie Dufour 

Praktisk information
 
Fag: Billedkunst
 
Klassetrin: 0.-6. klasse 
 
Varighed: 2,5 time 
 
Sted:  Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27b, 1401 København K
 
Pris:  1125 kr. inkl. materialer til workshop og lærermateriale 
 

Formål

Undervisningsforløbet har til formål at:

 • At give eleverne redskaber til arkitekturforståelse, - vurdering, -oplevelse
 • At give eleverne redskaber til deltagelse i demokratiske processer, der vedrører byen og arkitekturen
 • At introducere eleverne til arkitekturfeltet og til basisbegreber såsom arkitektur, materiale, skala
 • At arbejde med at italesætte og billedliggøre elevernes personlige erfaringer med arkitektur

Undervisningstilbuddet er tilrettelagt til billedkunst, natur/ teknik og historie. Forløbet imødekommer krav til at eleverne arbejder med aspekter af kunst, arkitektur og design samt eksperimenterer med forskellige kunstneriske kreative metoder og billedteknikker (billedkunst) samt krav til at eleverne skal kunne "beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende." (natur & teknik). Hvordan kan alle sanser sættes i spil, når arkitektur skal opleves?

Forud for besøget introduceres eleverne kort til feltet gennem en PowerPoint-præsentation i klassen ved skolens lærer og en fælles diskussion om hvad arkitektur er.

På undervisningsforløbet bringes denne viden i spil, når DAC-underviseren tager eleverne med på byvandring på Christianshavn. Her sættes fokus på elevernes egne oplevelser med omgivelserne og det sansende møde med arkitekturen. Eleverne får et spejl på næsen, bind for øjnene og udfordres i det hele taget til at udforske rum på nye måder.

I den efterfølgende workshop i arkitekturlaboratoriet bearbejder vi vores indtryk med en praktisk aktivitet omkring plan, snit, opstalt. Læreren tilbydes en værktøjskasse med opgavekort, så arbejdet kan fortsætte hjemme i klassen.

Til lærerens før- og efterarbejde

>> Download Powerpoint til undervisning

Fælles mål - Billedkunst

Undervisningsforløbet er målrettet Undervisningsministeriets nye Fælles Mål for faget billedkunst:
 

 

Efter 2. klasse:


Kompetenceområde: Billedfremstilling

Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur

 • Fase 1: Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner

Efter 5. klasse:
 

Kompetenceområde: Billedfremstilling

Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur

 • Fase 1: Eleven kan fremstille billeder med arkitekturelementer
 • Fase 1: Eleven har viden om arkitekturelementer
 • Fase 2: Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra egen planlægning
 • Fase 2: Eleven har viden om sammenhæng mellem form og funktion i bygninger
 • Fase 3: Eleven kan inddrage omgivelserne i billedfremstilling
   

>> Læs Forenklede Fælles Mål Billedkunst


Andre undervisningstilbud til billedkunst:

Sidst opdateret d. 25. januar 2017