VILDT ZOO DESIGN

Bliv klogere på hvordan vi designer til dyr. Hvordan bygger man så giraffen ikke slår sit hoved og pingvinen ikke får det for varmt? Og hvilket zoo-anlæg kan du bedst lide? Børnene får lov at sætte form på deres ideer til deres yndlingsdyr. Vi bygger zoo-anlæg ud af finurlige modelmaterialer og klipper dyr ud fra vores ’klippeark’.

Elefant_vildtzoodesign

Praktisk information

 
Fag: Dansk, Billedkunst og Natur/Teknik
 
Klassetrin:  1.-3. klasse
 
Varighed 2 timer
 
Sted:  Kan afholdes på Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen. Ekstra transportomkostninger kan da forekomme.
 
 Pris:   1000 kr. - inkl. lærervejledning og elevarbejdsark
 
   

FORMÅL

Vildt Zoo Design er et forløb, som har til formål at opfylde mål for fagene:

 • Dansk
 • Billedkunst
 • Natur/teknologi

Forløbet har fokus på fremstilling af tekst ved hjælp af skabeloner (dansk), arbejde med arkitekturens funktioner (billedkunst) og undersøgelse af dyr ved hjælp af internet og bøger (natur/teknologi).

Eleverne forbereder sig inden besøget på DAC ved hjælp af research på internettet og skolens bibliotek. Her undersøger eleverne karakteristika for udvalgte savannedyr og arktiske dyr. Elevene kan udvælge dyr fra DACs klippeark, som kan downloades her på siden. Eleven svarer derefter i hele sætninger på stillede spørgsmål på arbejdsarket, og producerer informativ tekst om dyret. Til teksten tegner eleven små skitser for at visualisere dyrets levevis.

Ved besøget fra DAC, samles der op på elevernes undersøgelser af udvalgte dyrs behov. Ud fra den viden eleven har erhvervet sig om dyret, skal eleverne herefter selv skabe en arkitekturmodel som passer til dyrets behov i en zoologiskhave.

Efter besøget i DAC kan eleverne arbejde videre med opgave hjemme på skolen igen. Inspiration til efterarbejdet kan findes i Lærervejledningen og vejledningen Tips og tricks, som findes til download her på siden.

TIL LÆRERENS FØR- OG EFTERARBEJDE

>> Download lærervejledning her
>> Download klippeark med arktiske dyr her
>> Download klippeark med savannedyr her 
>> Download arbejdsark her
>> Download Tips og tricks her

FÆLLES MÅL - DANSK

Undervisningsforløbet er målrettet Undervisningsministeriets nye Fælles Mål for faget dansk:

Kompetenceområde:Fremstilling

 • Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Færdigheds- og vidensmål: Fremstilling

 • Fase 1: Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift
 • Fase 2: Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning

>> Læs mere om Fælles Mål - Dansk

FÆLLES MÅL - BILLEDKUNST

Kompetenceområde:Billedfremstilling

 • Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur

 • Fase 1: Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner
 • Fase 1: Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

>> Læs mere om Fælles Mål - Billedkunst

FÆLLES MÅL - Natur/teknik

Kompetenceområde:Undersøgelse

 • Kompetencemål: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andre spørgsmål

Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur

 • Fase 1: Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 • Fase 1: Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

>> Læs mere om Fælles Mål - Natur/teknik

Forslag til læringsmål

Forløbet opfylder følgende læringsmål:

 • Dansk: Eleven kan skriftligt fremstille sammenhængende sætninger som svar til spørgsmålene i DAC-tekstskabelonen.
 • Billedkunst: Eleven kan fremstille en arkitekturmodel med forskellige funktioner tilegnet dyrs behov.
 • Natur/teknologi: Eleven har viden om dyrs levesteder og livsbetingelser.

 

5. juli 2016 / Af tda@dac.dk

Sidst opdateret d. 30. august 2016