Jagten på fællesskabet - undervisning med Minecraft

Jagten på fællesskabet er et undervisningsforløb der foregår i computerspillet Minecraft. Eleverne skal gennem et særligt udviklet koncept spille sig igennem en række problemstillinger, som sætter fokus på demokratiske processer og fællesskab i almene boligområder og i Danmark som helhed.

jagten_paa_faellesskabet_bl_minecraft_4.jpg

Foto: BL - Lars Bech

Praktisk information
 
Fag: Dansk, håndværk & design, billedkunst, tværfaglige forløb
 
Klassetrin: 5.-8. klasse
 
Varighed: 3 timer (der skal påregnes før-arbejde inden besøget)
 
Sted:  Kan afholdes i Dansk Arkitektur Center eller lokalt på skolen. 
 
Pris: 2000 kr. inkl. computere, licenser til Minecraft (til brug på DAC, ikke på skolen), undervisningsmaterialer.
 

FORMÅL

Undervisningsforløbet har til formål at:

 • Styrke elevernes evne til at arbejde og tænke i fællesskaber
   
 • Udfordre elever til at indgå i demokratiske beslutningsprocesser
   
 • Give redskaber til at indgå i demokratiske beslutningsprocesser
   
 • Sætte fokus på egne omgivelser/ eget miljø og kvaliteterne heri
   
 • Udfordre elever og lærer til at se nye læringspotentialer i et medie (spillet Minecraft) som mange kender fra fritiden
   

Missionen er klar - fællesskabet har trange kår, og det er elevernes opgave at skabe plads til det. Undervisningen starter i klasselokalerne, hvor eleverne præsenteres for et oplæg om hvordan vi bor sammen i Danmark, suppleret med et udvalg af autentiske internationale og nationale cases på mange forskellige løsninger, der relaterer sig til livet mellem husene og det fællesskab, der her opstår.

Denne viden udfordres af en underviser fra Dansk Arkitektur Center, når eleverne bliver digitale beboerbestyrelser, der skal navigere rundt i boligområdet Lykkeparken i MinecraftEdu og tage stilling til en række problemstillinger, som er centrale for måden hvorpå vi bor sammen i Danmark. Undervejs reflekterer klassen i fællesskab over udfordringer og løsninger. Spillet leder frem til, at eleverne skal præsentere deres bud på endelige løsninger, der tilgodeser fællesskabet. Spørgsmålet er, om de har fundet fællesskabet i processen?

Eleverne arbejder sammen om at løse udfordringer i spillet, og psykologiske undersøgelser viser, at spil gør børn mere sociale og hjælpsomme. Det gælder også, når der spilles spil, hvor børnene konkurrerer mod hinanden. Samtidig peger en række forskningsresultater i retningen af, at computerspil er godt for børns udvikling af selvtillid og selvværd, fordi de er designet til hele tiden at udfordre spillerne lige på kanten af, hvad de kan. Derfor må de konstant blive bedre og dygtigere. Det sker kun ved, at spilleren prøver og fejler, ofte mange gange. Til gengæld oplever spillerne også ofte den tilfredsstillelse, det er at magte en ny udfordring, og det fremmer deres tro på egne evner.

jagten_paa_faellesskabet_bl_minecraft_6.jpg

Foto: BL - Lars Bech

OM MINECRAFT I UNDERVISNINGEN

Jagten på fælleskabetspilles i Minecraft. Minecraft er et af verdens mest udbredte computerspil, der giver spillere mulighed for at konstruere frit i et 3D univers med digitale byggeklodser. Mange elever kender spillet fra deres fritid, og det giver gode elevforudsætninger for at arbejde tværfagligt med en innovativ tilgang til undervisningen, hvor eleverne skal trække på deres egen viden og kunnen i forhold til at kunne samarbejde, designe, fremlægge og give respons på deres fælles konstruktioner. Dansk Arkitektur Center sørger for udstyr (herunder computere, router, eget netværk samt licenser til MinecraftEdu) til undervisningsforløbet. MinecraftEdu er en udvidelse af Minecraft, som gør det nemt for en underviser at forberede, afvikle og styre undervisning i det virtuelle rum, som Minecraft spilles i.

>> Læs mere om MinecraftEdu


Til lærerens før- og efterarbejde

>> Download lærervejledning her

>> Download elevvejledning her
  

FÆLLES MÅL 

1) Jagten på fællesskabet er tilrettelagt til demokratiundervisning i henhold til folkeskolelovens formålsparagraf § 1, stk. 3. Her fremgår det om folkeskolens formål:
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Læs mere om Folkeskolens formålsparagraf her

2) Jagten på fællesskabet er tilrettelagt så det imødekommer det tværgående fokusområde i de nye Forenklede Fælles Mål for It og medier.

Læs mere om it og medier på emu.dk

3) Undervisningsforløbet understøtter en række kompetencemål for hhv. dansk (billedkommunikation), billedkunst (billedfremstilling) og håndværk & design (design). I kompetencemålene for dansk hedder det for området 'fremstilling' at eleven skal kunne 'udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer'.

Læs mere om faget dansk på emu.dk

4) Undervisningsforløbet kan også være en del af den understøttende undervisning der 'skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere'.  

Læs mere om understøttende undervisning på emu.dk

-------------------------
Materialet er udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med BL - Danmarks Almene Boliger
-------------------------

25. august 2014 / Af sha@dac.dk

Sidst opdateret d. 21. august 2017