Arksite kanon

Hvad er kanon?

Typisk har man arbejdet med kanoner inden for litteratur, men kanoner kan defineres inden for alle kulturelle områder - også inden for arkitektur.

Hvad betyder ordet egentlig? "Kanon" med tryk på o'et er et skydevåben, men når trykket ligges på a'et er betydningen en helt anden. Ordet kommer fra græsk og betyder rør eller rettesnor, og derfra udgår betydningen målestang eller forskrift.

Kanon - stadigvæk med trykket på a'et - har følgende betydninger:
- en rettesnor, en regel eller et forbillede
- de bøger af Bibelen, som oldtiden anerkendte som ægte (modsat de apokryfe)
- en fortegnelse over helgener
- en flerstemmig sang, hvori samme motiv efterhånden gentages i de forskellige stemmer
(Kilde:Nudansk Ordbog)

Den røde tråd
I denne forbindelse er det kanon forstået som "en beskrivelse, der tjener som rettesnor eller forbillede", vi benytter os af. Med andre ord fungerer kanon som en rød tråd, dvs. at kanon er en måde at skabe sammenhæng på.

Hvordan gør man?
Der er mange måder at lave en rettesnor eller en kanon på. Indenfor forskellige faggrupper lægger man særlige kriterier til grund. Ideen er, at man bestemmer sig for et sæt spilleregler, dvs. kriterier. Herudfra opstiller man sin kanon.

En kanonliste illustrerer via punktnedslag en sammenhæng i en udvikling inden for f.eks. film eller arkitektur. En kanonliste inden for arkitektur kan f.eks. sammenfatte både stil, tid og skala. Men den kan også tage udgangspunkt i enten stil, tid eller skala.

For eksempel kan man vælge at sammensætte en kanon ud fra en særlig stil i arkitekturen. Det kan f.eks. være, at alle værkerne på ens liste skal være modernistiske, og man sammensætter herudfra et udvalg af værker. Hvert værk siger noget særligt om modernismen, og tilsammen fortæller de en hel historie om modernistisk arkitektur.

Sidst opdateret d. 11. september 2015