Arksite kanon

Til undervisere

Formål og indhold med Arksite Kanon

 

Formål

Arksite kanon er et gratis tilbud til undervisere og elever, der ønsker at arbejde med arkitektur og kanon i undervisningen. Materialet tilbyder løbende en række forslag til, hvordan undervisningen kan fungere i praksis, men det er også oplagt, at underviseren selv sammensætter forløb, tilpasset klassens trin, fag og interesser.

Det overordnede formål med Arksite kanon er at give eleverne redskaber til at vurdere arkitektoniske udtryksformer og at give eleverne mulighed for at arbejde med kanon på en måde, som inkluderer deres referencer og arkitektoniske holdepunkter.

Eleverne udfordres til at tage stilling til arkitekturen omkring os - meget gerne i lokalområdet - og til at reflektere over kanonbegrebet. På et mere overordnet plan kan sitet benyttes som afsæt for diskussioner, der kredser om følgende spørgsmål:

Hvad betyder kanon? Hvad kan en arkitekturkanon bruges til? Hvilken arkitektur er blevet kanoniseret? Hvordan ser dit bud på en arkitekturkanon ud? Hvorfor?

Sitet indeholder tekst og billeder, der sætter arkitekturen ind i en æstetisk, historisk og samfundsmæssig kontekst. Undervejs sættes materialet i spil af en række øvelser. Tanken er, at eleverne skal udstyres med redskaber, som sætter dem i stand til aktivt at tage del i kanon- og arkitekturdebatter.

Materialet suppleres løbende med forklaringer og inputs: Følg den grønne bjælke nederst på siden: "Til undervisere".

 

Overordnet om indholdet

En række værker fra den danske arkitektur præsenteres i billeder og tekst, der frit kan downloades og bearbejdes i klasserne. Arksite kanon rummer baggrundsmateriale om arkitekturens perioder og stilarter og en række baggrundstekster om bl.a. kanonbegrebet og om arkitektur.

 

Materialet består af tre hovedindgange:

1)      Arkitektur
2)      Kanon
3)      Din kanon

De to første fungerer som baggrundsmateriale og vidensbanker. Den tredje indgang byder på en række interaktive øvelser, som sætter viden om arkitektur og kanon i spil.

På Arksite kanon tilbydes en række redskaber til at analysere og vurdere arkitektur. Arkitekturens grundelementer (f.eks. form, konstruktion og materialer) gennemgås. En række interaktive øvelser bidrager til at elevernes viden sættes i spil og åbner for dialog mellem elever fra forskellige dele af landet.

Læs mere om sitets opbygning og indhold

Sidst opdateret d. 21. januar 2014