Arksite kanon

Christiansfeld

Som en af de første byer i Danmark blev Christiansfeld bygget efter en byplan. Byen er altså ikke gradvist blevet til som mange andre danske småbyer.

Byen Christiansfeld er opkaldt efter kong Christian VII, der gav tilladelse til, at man byggede byen. Christiansfeld, der ligger nord for Hderslev, blev grundlagt på bar mark i 1772 af herrnhuterne. De var en protestantisk brødremenighed, der kom fra den tyske delstat Sachsen.

Herrnhuterne var kendt for deres arbejdsomhed, og kongen havde bedt dem om at anlægge en by i Danmark i håbet om, at det ville fremme industri og handel. Til projektet gav den danske regering et tilskud på 10 % til byggeriet i de første ti år.

Det specielle ved Christiansfeld er, at byen er planlagt og bygget efter samme skabelon som den første brødremenighedsby Hernnhut i Tyskland. Byen er altså ikke gradvist blevet til som så mange andre danske provinsbyer. Brødremenigheden har desuden anlagt adskillige byer i andre lande opbygget efter samme princip.

Bag byplanen stod Lorenz Prätorius, som i 1767 havde været med til at anlægge den tyske brødremenighedsby Gnadau. I 1772 blev byens gadenet - der domineres af de to parallelgader Lindegade og Nørregade med den mellemliggende kirkeplads - markeret i landskabet. Det følgende år blev de første huse rejst i de karakteristiske gule flensborgsten. Frem til begyndelsen af 1800-tallet udviklede byen sig hurtigt. Mange større og mindre virksomheder blev oprettet, hvilket skabte et blomstrende håndværks- og produktionsmiljø. Efterhånden var behovet dog stort set dækket, og mellem 1826 og 1835 gik byggeriet helt i stå.

En særlig seværdighed er kirkegården Gudsageren, hvor de enkle gravsten i snorlige rækker er rettet mod øst med brødrene til venstre og søstrene til højre ligesom i kirken.

I 2003 indledte Brødremenigheden og Fonden Realdania et omfattende bevarings- og restaureringsprojekt i den historiske bykerne. Arbejdet er stadig i gang. Byen er optaget på UNESCOs observationsliste med henblik på senere optagelse på verdensarvslisten.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014