Arksite kanon

Grundtvigs Kirke

Grundtvigs Kirke er en kombination af den danske landsbykirke og den gotiske katedral.

Grundtvigs Kirke er opført til minde om den store danske digterpræst N.F.S. Grundtvig (1783-1882). Kirkens oprindelige navn var Grundtvigs Minde-Kirke. Navnet er siden forkortet til Grundtvigs Kirke.

Arkitekten og ingeniøren P.V. Jensen-Klint vandt i 1913 en andenpræmie i en konkurrence om et mindesmærke for Grundtvig. Jensen-Klints forslag var et gotisk inspireret tårn, Grundtvigstårnet. På trods af andenpladsen var det hans forslag, der endte med at blive realiseret, da det viste sig, at der hørte en kirke til tårnet.

Først i 1921 blev opførelsesstedet fastlagt til Bispebjerg Bakke. Grundstenen blev lagt på Grundtvigs fødselsdag den 8. september 1921, og i 1927 stod den første etape, tårnet, færdigt. Derefter påbegyndtes opførslen af den resterende kirke, men da Jensen-Klint døde i 1930, måtte sønnen Kaare Klint fuldføre byggeriet af hovedskib, krypt og kirkens inventar. Den endelige indvielse fandt sted i 1940.

Grundtvigs Kirke har med sit store trefløjede tårn karakter af en forstørret dansk landsbykirke, der med Jensen-Klints ord er Grundtvigs Kirkes moder. Men samtidig minder tårnet om et himmelstræbende orgel, der peger på slægtskabet med den gotiske købstadskirke og den europæiske katedral. Dette kommer desuden til udtryk i den monumentale størrelse og i de himmelstræbende søjler, hvælv og vinduer, som er karakteristisk for gotikken.

Trods størrelsen er der en forunderlig ro over bygningsværket, hvilket blandt andet skyldes de regelmæssige murflader, der er skabt med den gule mursten som eneste bygge- og dekorationselement. Grundtvigs Kirke er det måske mest monumentale byggeri, der er fostret i nyere dansk arkitektur. En monumentalitet, der understreges af den omgivende lave boligbebyggelses vandrette linjer. Kirken markerer slutningen på den nationalromantiske arkitektur i Danmark.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014