Arksite kanon

Liselund

I Lystslottet Liselund kombineres klassisk arkitektur med den storslåede, romantiske landskabshave.

I slutningen af 1700-tallet dyrkede adskillige landsteder kombinationen af den klassiske arkitektur og den storslåede, romantiske landskabshave. Det fornemste danske eksempel er det lille lystslot Liselund på Møn.

Det blev opført i 1792-95 af Andreas Kirkerup. Bygherren, amtmanden på Møn, Antoine de la Calmette, og dennes kone Anna Elisabeth Catharine Iselin, havde dog en stor indflydelse på resultatet. Calmettes kone blev kaldt Lisa, og stedet er opkaldt efter hende.

Calmette havde arvet godset Marienborg på den vestlige del af Møn efter sin far i 1781. To år efter købte han 60 tønder ufremkommeligt vildnis på Østmøn, som det tog otte år at få omdannet til en romantisk have. Arbejdet bestod blandt andet i at grave kanaler, så vand fra moser og søer kunne løbe gennem havens søer og videre til klinten ved stranden.

Hovedbygningen er inspireret af den franske arkitekt J.-F. Blondels "maison de plaisance". Det er betegnelsen for en særlig plantype, nemlig en central havesal omgivet af birum. Desuden er midteraksen forlænget bagud med en spisesal. Det store, afvalmede stråtag er båret af træsøjler foran havesalen og rundt om spisesalen. På toppen er placeret et lille slankt spir. Disse elementer får huset til at fremstå som en romantisk eneboerhytte, hvilket var en uundværlig ingrediens i tidens parklandskaber.

Rummene indeholder malede dekorationer, spejlglasvægge og sommerlige møbler, som hofdekoratør J.C. Lillie med stor sandsynlighed kan tage æren for.

Samtidig med hovedbygningen opførtes blandt andet den oprindelige gartnerbolig, Schweizerhytten. Det er en stråtækt bindingsværksbygning halvt indgravet i en skrænt, og gæsteboligen Norske Hus. Hovedbygning såvel som småhuse indgår som en del af det romantiske haveanlæg med slyngede stier, uregelmæssige beplantninger, mindesmærker og udsigtspunkter. Til det varierede oplevelsesforløb bidrager også det omgivende landskab, skoven, havet og Møns Klint ved visuelt at blive draget ind i haven.

Under en storm i 1905 skyllede en stor del af haven i havet. I 1938 blev Liselund et offentligt tilgængeligt museum og har siden været restaureret flere gange. I 2005 overgik slot og have til Nationalmuseet.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014