Arksite kanon

Skanderborg Gymnasium

Arkitekterne Friis & Moltke fornyede både brutalismen og gymnasiebyggeriet med Skanderborg Gymnasium.

Arkitekterne Friis & Moltke videreudviklede omkring 1970 det nye formsprog brutalismen. Brutalismen er kendetegnet ved sine geometriske og overproportionerede former i grove materialer. I disse år eksperimenterede Friis & Moltke altså med nye former og nye måder at bruge materialer på. Eksperimenter, der bidrog til fornyelse af gymnasiebyggeriet.

Et eksempel herpå er Skanderborg Gymnasium. Mod skoven går gymnasiebygningen trinvist nedad i terrasser. Dermed følger bygningens form det skrånende terræn. Til samme side består bygningen af store vinduespartier, så næsten alle rum har udsigt mod skoven. De lange glasbånd giver bygningen et let og luftigt udtryk - nærmest som et væksthus eller et orangeri. Derimod lukker store mure af på den anden side mod byen.

På Skanderborg Gymnasium har eleverne ingen hjemklasser, og eleverne vandrer derfor fra klasse til klasse. Af den grund er der fokuseret på fællesområderne. Hele den åbne underetage udgør derfor et stort, langstrakt færdselsareal med opholds- og spisearealer.

 

 

 

Glasfacaderne er udført af rammer af aluminium, og i stedet for brutalismens rå beton består murene af røde teglsten. Langs hele facaden ligger et lille spejlbassin med udgange og små broer, der fører til en udendørs terrasse.

Landskabsarkitekten Sven Hansen, som var Friis & Moltkes faste samarbejdspartner, er ansvarlig for haveanlægget.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014