Arksite kanon

Viborg Kraftvarmeværk

Med sine keramiske fliser og buede former lyser Viborg Kraftvarmeværk op på den jyske hede.

Viborg Kraftvarmeværk producerer og sælger varme til fire distributionsselskaber. Disse selskaber leverer varmen videre til fjernvarmekunder i hele Viborg. Kraftvarmeværket, fire kedelcentraler og syv vekslercentraler er bundet sammen i et net via en 12 kilometer transmissionsledning, og herfra overføres varmen til fjernvarmeselskabernes net.

Kraftvarmeværket producerer imidlertid ikke alene varme, men også el svarende til halvanden gang det samlede elforbrug i Viborg by.

Viborg Kraftvarmeværk blev bygget fra 1994 til 1996. Værket blev tegnet af arkitektfirmaet Kjelgaard & Pedersen i samarbejde med arkitekterne Helle Bundsgaard, Niels Kjølhede, Jørn Serup og Michael Mammen. Bygherren, Viborg Kommune, lagde stor vægt på, at værket skulle have en spektakulær form, så det kunne blive byens nye vartegn. 

Kommunens ønske blev opfyldt. Med sin relativt høje placering ved indfaldsvejene nord for byen kan værket ses på lang afstand. Desuden har værket en speciel form, der får det til at minde om et dyrisk væsen, der ligger midt på heden. 

Værkets grundform består af to aflange, buede skaller. De to skaller ligger med ryggen mod hinanden og værner om den avancerede teknik imellem dem inklusiv den 50 meter høje skorsten. Skallernes form er skæv - de bevæger sig gradvist fra en smal spids til en bredere afslutning. Her brydes skallernes flader af riste til ventilation og lysgivende vinduer. I samme ende integrerer skallerne den store, runde akkumuleringstank, der er placeret imellem dem. Overskudsvarmen fra el-produktionen opsamles i værkets akkumuleringstank, hvorfra varmen leveres til fjernvarmeselskaberne.

Værkets to krumme langsider er ikke helt ens. Siden mod øst har et gennemgående glasparti forneden, som giver et indblik i maskinrummet. Mens siden mod vest er lukket af mindre birum. 
Både skallerne og den runde akkumuleringstank er beklædt med keramiske fliser, der fanger lyset og giver værket et smukt og køligt udtryk.

Kraftvarmeværkets indvendige farver er udvalgt af den lokale kunstner Sergej Sviatchenko, der også har leveret kunstværker til bygningen. 

Den store bygning står som et bastant monument på den jyske hede og har i høj grad fået status som Viborgs nye vartegn. I 1997 blev værket af Viborg Kommune præmieret for godt og smukt byggeri.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014