Arksite kanon

Hvordan opleves arkitektur?

Arkitekturværkerne på sitet kan vurderes ved hjælp af følgende fem kategorier: Form, Funktion, Fantasi, Forståelse og Forbindelse. I beskrivelserne af begreberne finder du en række spørgsmål, du kan vurdere arkitektur med.

FORM

I denne kategori gælder det om at vurdere arkitekturens komposition. Er der sammenhæng mellem bygningens forskellige dele? Fremstår formen harmonisk, afklaret og logisk? Er der et samspil mellem bygningens ydre og indre rumvirkning? Har arkitekten fundet en form og et udtryk, der passer til dette særlige sted?

 

FUNKTION

I denne kategori skal du vurdere, hvordan arkitekturen fungerer. Er bygningen veldisponeret med alle de rum, man kunne ønske sig? Er rumindretningen logisk med en velvalgt proportionering af de forskellige rum og med gode rumforløb? I god arkitektur er der taget højde for det liv, der skal leves i bygningen og for bygningens beboere. Samlet skal du vurdere, om det kan være et rart sted at opholde sig.

 

FANTASI

I denne kategori værdsættes det unikke design. Har arkitekten udviklet nye ideer og teknikker til dette byggeri? Fortæller bygningen en spændende historie? I god arkitektur er der ofte en rød tråd, der binder bygningen sammen fra den overordnede form, til materialer og de små detaljer.

 

FORSTÅELSE

I denne kategori skal du vurdere om arkitekten har en forståelse for sine materialer. Spiller materialerne sammen, er der fine overgange mellem de forskellige materialer og er detaljerne gennemarbejdede? Giver materialerne en varieret og sanselig oplevelse af bygningen? Er der sammenhæng mellem valget af materialer og bygningens form og udtryk?

 

FORBINDELSE

Det er vigtigt, at arkitekturen spiller sammen med tiden og stedet. Hver arkitekturopgave er en nyfortolkning af det særegne sted, hvor bygningen placeres og den periode, der bygges i. Arkitekten kan vælge at tilpasse arkitekturen til stedet eller lade den stå som en kontrast. I god arkitektur er bygningen med til at fortolke stedet og give det identitet.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014