Reportage: Inspirationskursus - undervisning i bæredygtighed

Hvordan underviser man i bæredygtighed? Og kan man også koble det til innovativ læring? Det var nogle af spørgsmålene, som disse to inspirationskurser tog op. Kurserne blev afholdt i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus samt Grønt Flag - grøn gymnasieskole.

DAC& LEARNING har i 2013 og 2014 en stor satsning på to temaer: bæredygtighed og innovation. Deraf to lærerkurser tilrettelagt sammen med Naturvidenskabernes Hus og Grønt Flag - Grønt Gymnasieskole.

På kurserne blev underviserne præsenteret for en lang række måder at gribe bæredygtighed an på i undervisningen. Og de blev efterfølgende selv udfordret på deres innovationsevner samt viden om bæredygtighed.

Det skete først ved en workshop af DAC& LEARNING, hvor underviserne selv skulle spille sig igennem refleksionsspillet, der bliver brugt i undervisningforløbet 'Bæredygtige Byer'. Dernæst havde Naturvidenskabernes Hus samt Grønt Flag en workshop, hvor deltagerne skulle komme med deres bud på et bæredygtighedskatalog.

>> Læs mere om undervisningsforløbet Bæredygtige Byer.

Fotos fra kursus den 22. november 2013 i Dansk Arkitektur Center.

Inspirationskursus: undervisning i bæredygtighed

Næste Forrige

 Fotos fra kursus den 16. januar 2014 i Naturvidenskabernes Hus.

 

25. november 2013 / Af Kristina Neel Jakobsen

Sidst opdateret d. 30. januar 2014

}