Arkitektens innovative arbejdsproces

I undervisningsforløbet Arkitektens Innovative Arbejdsproces skal eleverne gennemgå en innovationsproces gennem et særligt udviklet procesredskab med den målsætning at udvikle et konkret produkt.

Arkitektens innovative arbejdsproces.jpg

Undervisningen starter i klasselokalerne, hvor eleverne arbejder med et udvalg af autentiske internationale og internationale cases som alle har opbevaringsproblematikker og løsninger som omdrejningspunkt. Desuden bliver de gennem en PowerPoint forberedt på besøget i Dansk Arkitektur Center og den opgave som ligger forude.

I Dansk Arkitektur Center udfordres og aktiveres den allerede indhentede viden i en workshop, hvor eleverne skal gennemgå en række idégenereringsprocesser og arbejde med styret kreativitet og innovativ tænkning.  Det særligt udviklede procesredskab består af ti trin, som hjælper eleverne i deres konceptualisering af en konkret løsning på den stillede udfordring. Afslutningsvis fremlægger eleverne deres projekter og kommenterer på hinandens løsninger.

DAC& LEARNING giver input til, hvordan eleverne efterfølgende kan arbejde videre med forløbet med fokus på den entreprenante fase og en videre konkretisering.  

Forløbet giver gode elevforudsætninger for at arbejde med de innovative processer ud fra en fag-faglig ramme i elevernes respektive fag. Eleverne skal trække på deres egen viden og kunnen i forhold til at kunne samarbejde, analysere, bearbejde, designe, præsentere og kunne give respons på deres fælles løsninger.

>> Download lærervejledning her

>> Hent Power Point til før-arbejdet på skolen, inden I kommer ind i Dansk Arkitektur Center

>> Download cases til elev-forberedelse her

Undervisningsforløbet er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Arkitektforeningen på foranledning af Kulturministeriet. Undervisningsforløbet er et initiativ forankret i regeringens arkitekturpolitik 'Mennesker i centrum' udgivet i februar 2014

Pris:1.500 kr. inkl. materialer til workshop

Varighed: 2,5 time (eksklusiv tid til forberedelse og efterbearbejdning)

Start:  Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27b, 1401 København K. DAC& LEARNING rykker gerne ud til jeres skole ved bestilling af min. 2-4 forløb. Kontakt tourbooking@dac.dk for at høre mere. 

Formål:

Forløbet har til formål at give eleverne:

  • At give eleverne en faglig indsigt i arkitektens redskabskasse
  • At give eleverne indsigt i hvordan arkitektens kreative proces er en innovativ proces
  • At guide eleverne gennem en kreativ proces og få dem til at tænke i innovative løsninger på baggrund af akkumuleret viden, inspiration og redskaber
  • At fremme elevernes evne til at arbejde kreativt i en systematisk idéudvikling
  • At give eleverne en metode til innovativ tænkning og proces

Fagplaner/valgfagsbekendtgørelse:

Undervisningsforløbet er målrettet ungdomsuddannelserne med innovation på B og C niveau, men kan også indgår i tværfaglige kombinationer på HHX, HTX og STX.

Undervisningsforløbet efterlever valgfagsbekendtgørelsens formål for Innovation B:

Stk. 1.2.

Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling i såvel nye som eksisterende virksomheder samt i offentlige og private organisationer. (…) Endelig er det formålet, at eleverne i team udvikler evnen til at kunne arbejde med innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

17. marts 2015 / Af Mathias Eckersberg

Sidst opdateret d. 17. december 2015