Undervisningsforløb om Bæredygtige Byer

Bæredygtige Byer er et undervisningsforløb for elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne skal gennem et særlig udviklet spilkoncept spille sig igennem en række problemstillinger, som er centrale for begrebet bæredygtighed, samt for fremtidens bæredygtige byer.

Undervisningsforløbet findes også til folkeskolens 7.-10. klasse
>>Læs mere om undervisning i Bæredygtige Byer til udskolingen

 

Undervisningen starter i klasselokalerne, hvor eleverne arbejder med et udvalg af autentiske internationale og nationale cases fra databasen bæredygtige byer på dac.dk. Samlingen rummer cases, baggrundsartikler og ekspertinterview og opdateres løbende. Forløbet er særligt målrettet fagplanen for geografi, men også relevant for andre fag. 

I DAC udfordres og aktiveres denne viden i en workshop, hvor eleverne skal spille sig igennem en række danske problemstillinger, som er centrale for fremtidens bæredygtige byer. Spillet leder frem til, at eleverne på innovativ vis skal konceptualisere løsninger på problemstillingerne. Afslutningsvis fremlægger de projekterne i en tale anno 2050.

DSC03293.JPG

 

DAC giver input til, hvordan eleverne efterfølgende kan bearbejde forløbet ved at skabe egne 'bæredygtighedsmanifester'.

Derudover tilbydes eleverne et omfattende før/efter undervisningsmateriale som en del af forløbet.

Fag: Geografi, design og samfundsfaf
Varighed: 2 timer

Pris: 1000 kr. inkl. materialer til workshop

Start: Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27b, 1401 Købenahvn K

 

Kurset har til formål at give eleverne:

  • En dybdegående forståelse af begrebet 'bæredygtighed'
  • Inspiration og erfaring med at tænke i innovative løsninger
  • Evne til at koble teori og praksis
  • Aktuel viden på et felt i konstant udvikling
  • Kompetencer til at begå sig bæredygtigt
  • Et indblik i autentiske cases

Download elevvejledning her

Download underviservejledning her

Ud i landet

DAC& LEARNING rykker gerne ud til jeres skole ved bestilling af min. 2-4 forløb. Kontakt tourbooking@dac.dk for at høre mere. 

 

Fagplaner:

Undervisning i bæredygtighed er en del af Hovedbekendtgørelsen for STX, HHX, HTX og HF. Her hedder det, at eleverne skal lære "at forholde sig reflekterende og ansvarligt i forhold til deres omverden".

I fagplanen for geografi står der, at eleverne skal "lære principper for bæredygtig udvikling".

23. september 2013 / Af peh@dac.dk

Sidst opdateret d. 18. marts 2015