Er det bæredygtigt?

Undervisningsforløbet 'Er det bæredygtigt?' består af en byvandring samt et omfattende før-og-efter forløb. Ude i byen præsenteres eleverne for et stort tæppe med et værktøj på til at vurdere bygningers bæredygtighed. Forløbet giver således elever redskaber til at forstå og debattere bæredygtig byudvikling og de bæredygtige visioner som der f.eks. arbejdes med i København.

elev2-prikker-tæppe-08.JPG

Eleverne skal undervejs i undervisningsforløbet vurdere en række aktuelle byggerier og områder ved at anvende en light udgave af Københavns Kommunes bæredygtighedsværktøj - 'Bæredygtighedsrosetten'.

Med afsæt i værktøjet vurderer eleverne hvorvidt et område eller en bygning er bæredygtigt i forhold til sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter.Det sker ved hjælp af et særligt udviklet spil, der består af et stort tæppe med bæredygtighedsrosetten på. Her lægger eleverne point ud for de forskellige kategorier afhængig af hvordan de synes at den konkrete bygning lever op til kravene. Eleverne trænes således i at vurdere bygningers bæredygtighed og kan efter turen i indre by overføre redskaberne til egen kontekst.

BYVANDRING INDRE BY

Med Dansk Arkitektur Center på byvandring i indre by aktiveres den viden om bæredygtig byudvikling og bæredygtighedsværktøjet, som eleverne har erhvervet sig: 

Hvordan kan f.eks. havvandskøling og 'bæredygtighedsrosetten' bane vejen for en grøn og bæredygtig udvikling i København? Og hvordan kan Klimaplanen fungere som et hjælpende kort på hånden, når vi udvikler by?

Forløbet består af en fælles gennemgang af bæredygtighedsbegrebet som et udgangspunkt for byvandringen. Eleverne inddeles inden turen i grupper på maks. fem elever, som undervejs sammen skal kartere og indsamle informationer om bygningsværkerne.

Afslutningsvis skal eleverne præsentere deres vurderinger i af de præsenterede bygningsværker vha. tæppet med bæredygtighedsrosetten på og med pointbrikker. Gennem fysisk interaktion med byen og bæredygtighedsværktøjet, diskussioner og visuelt overblik vha. spillet aktiveres elevernes teoretiske viden i byvandringen og der skabes afsæt for nye erkendelser.

FØR-UNDER-EFTER

Som del af undervisningsforløbet er udleveres elevmaterialer til før-og efterarbejde. Dette arbejde kan fylde i omfanget min. 2-4 lektioner og gerne mere. Undervisningsforløbet kan indgå i et længerevarende forløb, gerne i samarbejde med andre fag. Relevante fag kan f.eks. være: Almen Studieforberedelse, billedkunst, biologi, design historie, innovation, naturgeografi, samfundsfag. 

>> Download elevvejledning her

>> Download underviservejledning her

Pris: 1000 kr. 

Varighed: 2 timer

Start: Skuespilhuset

KURSETS FORMÅL

  • Aktivere den viden om bæredygtige byer, som eleverne har erhvervet sig
  • At give eleverne et indblik i en national, lokal tilgang til det at handle bæredygtig for således at bidrage til en øget samfundsforståelse.
  • At invitere til en kritisk stillingtagen til emner, der f.eks. vedrører byernes fremtid.
  • At gøre eleverne bekendt med bæredygtighedstrekanten og gøre dem i stand til at anvende den i praksis
  • Aktivere og udfordre den viden om bæredygtige byer, som eleverne har læst om forinden ved at stille dem en række udfordringer 

Billeder fra undervisningsforløbet

Næste Forrige

FAGPLANER

Undervisning i bæredygtighed er en del af bekendtgørelserne for STX, HHX, HTX og HF. Her hedder det, at eleverne skal lære "at forholde sig reflekterende og ansvarligt i forhold til deres omverden".

fagplanerne for geografi står der, at eleverne skal "lære principper for bæredygtig udvikling".


>> Bestil undersvisningsforløb her

3. april 2014 / Af Kristina Neel Jakobsen

Sidst opdateret d. 13. oktober 2015