Copenhagen X Galleriet

Batteriet På Njalsgade

BIG og Bach Gruppens store og ambitiøse byggeprojekt ved Njalsgade-området med ni højhuse og en moské

Projektet med titlen 'Faste Batteri' skal omdanne den store tomme grund på Njalsgade overfor Københavns Universitet til et sammenhængende landskab med ni højhuse på mellem 44 og 86 meter samt et multikulturelt center med en sunni-muslimsk moské.

Moskéen udformes som en femkant med symbolik til islams fem søjler og til de fem daglige bønner. Der kommer to minareter, som dog bliver mest til pynt, da man ikke må kalde til bøn fra minareter i Danmark.

Integration af byområder og kulturer

Faste Batteri er udformet som et sammenhængende bjerglandskab, fordelt på 124 000 m2. Arkitektur og landskab skal smelte sammen i et bygningskompleks, som inviterer til liv og deltagelse på tværs af alder, køn, etnicitet og økonomi.

Hele bygningskomplekset skal huse boliger, butikker, hotel, erhverv, børneinstitutioner samt idræts- og kulturfaciliteter. Samtidig skal projektet spille en vigtig rolle i at forene de tre omkringliggende kvarterer omkring Njalsgade - Islands Brygge, Amagerbro og Ørestad Nord.

Kobling mellem brugere og tilbud

Området markeres af et stort gulv, som er opdelt i to motiver: en flade, der danner foyer omkring bebyggelsen og et varieret landskab, der tilpasser sig bebyggelsens disponering imellem husene.

Foyeren til Faste Batteri er mod syd en promenade, der møder byen langs Njalsgade og som skal skabe en kobling imellem kvarterets brugere og tilbud. En stor del af de udadvendte funktioner og detailhandel placeres på den strækning. Promenaden vil samtidig fungere som et slags møde- og opholdssted med siddepladser, træer og belysning. Langs Statens Seruminstitut mod nord, skabes et lokalt rekreativt og aktivitetspræget byrum, et Parkstrøg, hvorigennem en grøn cykelrute vil forbinde Havneparken på Islands Brygge i vest med Amager Strandpark i øst.

Under behandling

Inden de store planer kan føres ud i livet, skal projektet bl.a. igennem en kommunal proces. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har godkend projektet til den videre planprocess. Batteri-projektets særlige karakter både angående bygningshøjde og tæthed giver en række udfordringer i udarbejdelsen af en kommende lokalplan. Lokalplanen forventes dog endelig godkendt efter diverse høringer i starten af 2011. Umiddelbart herefter kan man søge om byggetilladelse, hvorefter byggeriet kan sættes i gang.

Balladen om moskéen

Bach Gruppen, som er bygherre på projektet, har undervejs i processen stødt på flere problemstillinger i samarbejdet med Muslimernes Fællesråd, som er en paraplyorganisation for de sunni-muslimske menigheder i Danmark.

Muslimernes Fællesråd har i forbindelse med søgning af midler til moskéen mærket en stærk konkurrence med planerne om den shia-muslimske moské på Vibevej i Nordvest, for ikke at tale om vanskeligheder omkring BIGs udkast til moskéens udformning og størrelse.

Indtil videre ser det dog ud til, at Bach Gruppen og Muslimernes Fællesråd er enige og står fast ved forslaget. Der skulle altså være tiltro til, at der er plads og midler til både en shia-muslimsk og en sunni-muslimsk moské i København.

Finansiering af projektet?

Selvom projektet Batteriet nu er på vej til at blive godkendt af Københavns Kommune, er det stadig helt åbent, om der kan rejses penge til at gennemføre det store byggeri.

I en tid hvor flere store byudviklingsprojekter i København er hårdt ramt af finanskrise og byggestop, kan det undre, hvor pengene til et stort projekt som batteriet skal komme fra.

Bach Gruppen, som er bygherre, har til Berlingske Tidende udtalt at finansieringen af projektet endnu ikke er på plads.

>> SE ARTIKEL Lange udsigter til stor moské i København (Berlingske Tidende, februar 2010)

Moskébyggeriet koster mellem 60 og 100 mio. kroner. Pengene skal Muslimernes Fællesråd skaffe, formentlig gennem indsamling og donationer fra muslimer, enkeltpersoner og virksomheder i Danmark og resten af verden, som ønsker at støtte en moské i Danmark.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014