Copenhagen X Galleriet

Brohuset

Boligbyggeri formet som otte skiver af bogstavet S med fremspring og plateuer, der giver mange nye opholdssteder.

"Grundstenen til denne almene boligbebyggelse med navnet Brohuset, opført på dette af Ørestadsselskabet erhvervede areal, nedlagdes onsdag den 22. marts 2006 i Dronning Margrethe II's 34. regeringsår, mens Anders Fogh Rasmussen var statsminister, Ritt Bjerregaard var overborgmester, Klaus Bondam var borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen i København…"

Dette og meget mere stod skrevet på det dokument, der sammen med dagens avis og en mønt, blev muret inde ved grundstenen til Brohuset i Ørestad City, da første spadestik til byggeriet blev taget. Skulle huset nogen sinde falde, vil fremtidens arkæologer kunne læse, at her stod opført et hus med 123 boliger, hvoraf 34 indgik i to bofællesskaber for seniorer, og at en bolig på 90 m2 kom til at koste 7.800 kr. foruden husstandens individuelle forbrug af el, vand og varme.

Bogstavet S i lag

Brohuset har fået sit tilnavn på grund af de broer, der spænder sig ud over indgangene til gårdarealet i syvende sals højde. Men bygningen kunne lige så godt have heddet S-Huset. Broerne optræder nemlig som konsekvens af, at hele huset er tænkt som syv S-formede lag, der er anbragt oven på hinaden.

S'et på anden etage og S'et på syvende etage vender modsat de andre, og dermed opstår der et plauteau til taghaver oven over første-salen og de karakteristiske broer på syvende etage. Til sammen antager bygningen en form med forskudte fremspring og udsigts- og opholdsarealer, der giver beboerne kroge, hjørner og varierede udsigter i og omkring huset.

Fra bar mark til forskellige uderum

"Den særlige udfordring for Ørestad City er at man bogstaveligt talt starter på bar mark". Sådan formulerede arkitekterne én af præmisserne for deres forslag til Brohuset. Der var ingen karakter at spille sammen med og ingen stemning at læne sig op ad. Til gengæld var der horisonten. Blandt andet derfor blev bygningen "punkteret" af de store porte, som vil gøre det muligt at se ind over Amager og imod resten af København fra Syd-Vest. Udearelerne spiller i det hele taget en væsentlig rolle i byggeriet, der kommer til at grænse op til en ny offentlig bypark. Gården udgør et halvoffentligt rum, hvor terrænet ligger lidt højere end de omgivende arealer, taghaverne er halvprivate til fælles brug for beboerne, og som privat uderum findes altanerne, der hører til de enkelte lejligheder.

Seniorerne deler opgange

Det var oprindeligt intentionen at Brohusets seniorboliger, skulle anbringes i tag- og stueetagen, så de var integrerede med de øvrige beboere og deltes om bebyggelsens fællesarealer. Imidlertid har de to boligselskaber, FB og SAB, valgt at udpege to hele opgange til egentlige seniorbofællesskaber med egne fælles opholdsarealer, som bliver etableret hvis der er tilstrækkelig interesse blandt mennesker over 55 år. På det første informationsmøde var der stor interesse for projektet. Der bygges 2-, 3- og 4-rums boliger med arealer mellem 80 og 109 m2.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014