Copenhagen X Galleriet

Daginstitution ved Glyptoteket

Blandt ikonisk københavnerarkitektur som Glyptoteket og Tivoli opføres en ny daginstitution. Udadtil spiller huset op mod sine prominente omgivelser, mens den indadtil bløder op og bliver en fleksibel ramme for børnenes dag, fuld af oplevelser, leg og grøntsager!

Midt i Kongens København, på den prominente og ganske illustrative adresse Ved Glyptoteket kiler en ny daginstitution sig ind. Det er ikke ubetinget let at placere en legende og dynamisk børnehave i et gammelt, tæt kvarter med markante arkitektoniske udtryk som Politigården, Tivoli og Glyptoteket. Ikke desto mindre er det lykkedes Vandkunsten at tegne en bygning, der tilbyder børnene en fleksibel og funktionel ramme, og samtidig spiller ærværdigt op til omgivelserne.

Lav bygning med flere hensyn

Vandkunsten har løst opgaven med en lav bygning i to etagers højde. Den lave bygning opfylder dels et ønske om let adgang til udearealerne fra hele huset, og dels etableres en bygningskant mod Glyptotekshaven, der ikke bemægtiger sig den lille park. Facaden fungerer som en beskyttende mur mod den trafikerede Tietgensgade, mens den åbner mere op på den rolige Ved Glyptoteket. Her ligger hovedindgangen, akkompagneret af en lille åben plads, der sikrer et frit kig til Glyptoteket når man spadserer fra Hovedbanegården og ned langs Tivoli ad Tietgensgade. Det er ligeledes en hilsen til de mange karakteristiske, afskårne hjørner i området.

Slægtskab med omgivelserne

Bygningen opføres i pudsede bloksten, der giver tyngde og modspil til omgivelserne, trods den relativt lave højde. Blokstenene pudses så de modsvarer Politigårdens fine, glatte og meget stoflige udtryk, mens små forskydninger i facaden refererer til den detaljerigdom der findes i den omkringliggende arkitektur. En stor del af den øvre etage anvendes til en taghave, hvorved der opstår et grønt samspil mellem institutionen og Glyptotekshaven. Her vil stålpergola og tætte rækværk referere til både Tivolis koncertsals facade og det smukke støbejernsgitter omkring Glyptoteket.

Fleksible og samlende rum

Indenfor samles huset af et stort fællesrum, der forbinder første og anden etage med en centralt placeret trappe. Som husets centrum bliver rummet lyst og åbent mod anden etage, hvor der etableres ovenlys, der giver både lys og himmelkig. Grupperummene er adskilt af foldevægge. Det giver fleksible rum der kan slås sammen, hvis der er cirkusopvisning, og adskilles til mere intime rum, når der f.eks. skal læses højt. Rummene er smalle, så de dels er gennemlyste og dels har visuel kontakt både til gaden og til legepladsen. Fra små karnapper kan børnene følge med i byens liv og få en eventyrlig udsigt til Tivolis gamle have.

Måltider, sanselighed og natur i centrum

Det bliver desuden muligt at bevæge sig direkte fra fællesrummet ud til legepladsen gennem et stort væksthus. Institutionens pædagogiske profil kredser nemlig om mad, måltider, sanselighed og natur. Så trods den bymæssige kontekst er naturen i centrum - bogstaveligt talt. Husets hjerte bliver det store væksthus, der forbinder alle institutionens dele og fungerer som blød overgang mellem ude og inde. Her kan børnene opleve naturens gang og være med til at gro deres egne grøntsager som de bagefter tilbereder i det åbne køkken der er centralt placeret i fællesrummet.

Legeplads med sjov for alle

På legepladsen bliver der plads og sjov til alle børn, uanset alder og yndlingsleg. Sandkasse, mooncarbane, klatrestativer og legehuse strøes over pladsen. Og bliver man træt af at bage sandkager, kan man gå på opdagelse i det store grønne område med junglesti, naturtrappe, sansehave, bærbuske, bakker og bålplads. En stor legetrappe vil forbinde legepladsen med den mere intime tagterrasse, hvor man kan trække sig tilbage, dufte til blomsterne der snor sig op ad pergolaen og tage sig en slapper under solsejlet.

Daginstitutionen ved Glyptoteket forventes færdig i april 2014.

9. januar 2014 / Af Ida Oline Frandsen

Sidst opdateret d. 10. juli 2014