Copenhagen X Galleriet

Daginstitutionen Stenurten

Bag Brorsons Kirke på Rantzausgade ligger Københavns første økologiske institution.

I 2002 slog Daginstitutionen Stenurten dørene op for 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

Stenurten er Københavns Kommunes pilotprojekt for byøkologi og miljørigtig projektering, hvor miljøet tilgodeses gennem hele byggeforløbet. Det er blandt andet resulteret i mos på taget, varme i gulvet, hør-isolering og ubrændte mursten.

Endvidere er det en målsætning for institutionen, at både børn og voksne skal være med til at få økologi og miljøforståelse bragt ind i dagligdagen.

Respekt for natur og omgivelser

Grunden, hvor Stenurten ligger, er et tidligere vej- og bunkerareal. Den langstrakte form betød, at bygningens smalle krop var givet på forhånd.

For ikke at skygge for Brorsons Kirken graver institutionen sig ned i niveau mod nordøst og åbner sig op mod sydvest, hvor det tidligere jernbaneterræn er tiltænkt en ny fremtid som bypark (se også Ny Nørrebro Park).

Det er også her, at institutionens udeareal er placeret med legeområder i forskellige niveauer, små haver med krydderurter, kompostbunke og brændestabler. Bag den store sydvestvendte glasfacade ligger husets klimazone, der sammen med de store skorstene er drivkræfterne i husets naturlige ventilationssystem.

Alle er glade

Stenurten er en af meget få miljøcertificerede børneinstitutioner i Danmark, hvilket i høj grad smitter af på dagligdagen. Men det betyder ikke at det kun er miljøbevidste forældre, der afleverer deres børn i Stenurten.

"Vi ligger jo midt på Nørrebro, og det vil sige, at vi har børn fra alle sociale lag og nationaliteter", siger Lisbeth Ryhl fra Stenurten. "Alle er meget glade for huset, her er meget lys og meget ro, og så er det fornuftigt indrettet".

Sidst opdateret d. 21. januar 2014