Copenhagen X Galleriet

Flintholm Byområde

Området mellem Flintholm station og Solbjerghave på Frederiksberg gennemgår i disse dage en etapevis udbygning med boliger, butikker, kollegium og institutioner.

Området mellem Flintholm Metrostation og Solbjerg Have på Frederiksberg gennemgår i disse år en etapevis udbygning med boliger, butikker, kollegium, daginstitutioner og plejehjem. I helhedsplanen for området er der lagt vægt på, at den nye bydel ikke må blive en enklave i byen.

I helhedsplanen har et hold arkitekter fra Erik Møller Arkitekter og Holscher Arkitekter taget udgangspunkt i eksisterende kvaliteter på Frederiksberg, så som de mange private forhaver og etagebyggeriernes åbne facader med altaner. På den baggrund har man villet skabe en nutidig bydel, hvor offentlige og private områder flettes sammen på nye måder.

Nyfortolkning af karreen

Den nye bydel, Flintholm, ligger på kanten mellem den klassiske karreby og de mere åbne villakvarterer. Derfor er det oplagt at forsøge at forene det bedste fra begge verdener. Resultatet er blevet den såkaldt sammensatte karre, der låner fra både villaer og etageejendomme.

I helhedsplanen foreslås forskellige former for karreer med to til seks etager. Karreerne bliver ikke lukkede på alle sider, som man kender det fra de københavnske brokvarterer. I stedet bliver de åbne ud mod en planlagt byhave og andre rekreative områder. Det foreslås også, at der eksperimenteres med forskellige boformer fra den traditionelle familielejlighed til sociale boformer som f.eks. bofællesskaber.

Boldspil over parkering

Midt i området er Flintholm Boulevard, bedre kendt som Dirch Passers Allé, anlagt som bydelens centrale strøg. Det centrale torv er pladsen foran kommunens gamle målerhus. Langs metroen er der placeret et parkeringshus i to etager, som dog ind mod bebyggelsen er maskeret i en bakket landskabskonstruktion. Dermed er det muligt at vandre lige op på parkeringshusets overside, som bliver reserveret til boldspil og anden afslapning.

Parkeringshuset er samtidig placeret oven på et forurenet område på det gamle baneterræn, så der derved lægges låg på forureningen.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014