Copenhagen X Galleriet

Fritidshjem Vestervang

Der har i en årrække været mangel på fritidshjemspladser på Vesterbro. Området er tæt bebygget og de eksisterende institutioner har derfor haft svært ved at udvide.

I forbindelse med byfornyelsen blev der imidlertid en kommunal grund ledig på hjørnet af Dannebrogsgade og Litauens Plads, og det blev besluttet at bygge en ny institution. Ifølge lokalplanen skulle der bygges i højden, så der ville blive plads til flere børn, og så Litauens Plads, i arkitektonisk forstand, ville blive mere helstøbt, når det gabende hul på hjørnet blev fyldt ud.

Utraditionel institution

Som flere andre steder i hovedstadsområdet, er der blevet eksperimenteret med institutionsbyggeriet på Dannebrogsgade (Se evt. daginstitutionen Landsbyen og vuggestuen Akvariet).

Fra tegnestuen Entasis' side er der på hver enkelt etage tænkt i store, fleksible rum omkring en kerne, der rummer garderober, køkken og toiletter. På toppen af bygningen er der indrettet en tagterrasse med plads til udendørs aktiviteter.

Blandt de mere ambitiøse elementer var solceller indbygget direkte i facadens mange termoruder, ligesom et naturligt ventilationssystem var blevet installeret, hvor frisk luft blev taget ind, opvarmet og trukket igennem bygningen.

Siden institutionen blev taget i brug i 2002 har både ruder og ventilation dog voldt en række problemer, og i 2005 blev det besluttet at udskifte samtlige vinduer.

 

Samlinger på tagterrasen

For fritidshjemmet Vestervang, der tidligere holdt til i en ét-plans bygning på Ny Carlsberg Vej, var det noget af en omvæltning at flytte til den nye bygning på Dannebrogsgade, fortæller afdelingsleder Katherine Morgan.

Hvor institutionslivet før var centreret omkring det klassiske alrum, er der nu tale om en helt anden funktionsopdeling, som kan være både en fordel og en udfordring. For at give børnene mulighed for ind imellem at kunne gemme sig lidt, er der på de forskellige etager indrettet mindre rum til eksempelvis hyggehjørne og dansehjørne. Tagterrassen bliver især brugt til udendørs fællessamlinger når vejret er godt, fortæller Katherine Morgan.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014