Copenhagen X Galleriet

Fyrtårnet

Fyrtårnet kommer til at markere indgangen til det nye boligområde på Amerika Plads og bliver med sine 48 meter iøjnefaldende fra både byen og vandet.

Beboelsesejendommen Fyrtårnet markerer ikke blot indgangen til det nye boligområde på Amerika Plads. Med sine 48 meter og 15 etager er bygningen også iøjnefaldende fra både byen og vandet.

Det er dog ikke kun i kraft af sin højde, men også sin udformning, at beboelsesejendommen skiller sig ud. Tårnbygningen får nemlig en karakteristisk trappeagtig hældning mod syd og bliver altså smallere mod toppen, hvor den afsluttes med penthouselejligheder i to etager. Her - som i resten af tårnet - kan store facadepartier skydes til side, sådan at stuen indgår som en del af altanerne.

Protester mod Fyrtårnet

Med sine 48 meter overskrider Fyrtårnet højdebestemmelserne i lokalplanen med hele 20 meter.

Det var derfor nødvendigt at søge om dispensation, da bygningen skulle opføres. Og den besluttede Københavns Kommune at give, selvom en lokal beboer protesterede imod byggeriet med 81 indsamlede underskrifter.

"Tårnet er tiltænkt en helt særlig arkitektonisk rolle. Tårnet vil med sin fritstående placering og højde fremstå som et markant vartegn, der i samspil med Kobbertårnet i nord 'udspænder' og definerer det nye byområde og giver det en stærk markering og identitet", lød kommunens begrundelse.

Skiffer frem for kobber

Ud over det høje tårn består beboelsesejendommen af en tilstødende seks-etagers bygning med fælles tagterrasse. Disse to bygninger indeholder i alt 89 ejerlejligheder på mellem 90 og 160 m2. Både tårnet og den tilstødende bygning er beklædt med mørkegrå naturskiffer, som i den lave bygnings facade mod Kalkbrænderihavnsgade bliver brudt af store karnapper og altaner. Valget faldt på en grålig naturskiffer, da den efter tegnestuen Lundgaard & Tranbergs mening giver et varieret farvespil og samtidig passer godt til områdets teglhuse med skiffertage. Netop forbindelsen til det omkringliggende miljø kommer også til udtryk, idet Fyrtårnet sammen et ældre, eksisterende hus udgør en karré og dermed viderefører karrémotivet som gennemgående tema på Amerika Plads.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014