Copenhagen X Galleriet

Holmbladsgade-Kvarteret

Hvor Holmbladsgade-kvarteret for 10 år siden fremstod noget nedslidt, er det i dag på vej til at blive et nyt Vesterbro med cafeer, små smarte butikker og hastigt stigende ejendomspriser.

Ud over det omfattende Kvarterløft, som fandt sted omkring Holmbladsgade fra 1997 til 2003, har metrostationerne Amagerbro, Lergravsparken og den nye Amager Strand gjort området attraktivt og skabt en forvandling af det gamle arbejderkvarter. Men projektgruppen bag Kvarterløft har målrettet arbejdet for, at omkostningerne ved de omfattende istandsættelser ikke oversteg, hvad beboerne havde råd til at medfinansiere. Det skete for at undgå en gentagelse af situationen på Vesterbro, hvor mange af de gamle beboere måtte forlade kvarteret på grund af huslejestigninger.

Beboerne med fra start

Kvarterløft Holmbladsgade var blandt andet en succes i kraft af et grundlæggende fokus på beboerinddragelse. Kvarterløftprocessen blev indledt med et borgermøde, hvor beboerne blev opfordret til at gå ind i arbejdet. Siden blev der nedsat diverse grupper, der arbejdede med områder som kvartermiljø, boligmiljø, det sociale miljø (herunder integration, kultur og idræt) samt erhverv og beskæftigelse. Der blev afholdt kvarterfester, organiseret affaldssortering og desuden oprettet ungeklubber og etniske foreninger. Fra begyndelsen har det sociale og kulturelle Kvarterløft været sideordnet det fysiske, og i 1998 blev der indrettet kvartershus i Jemtelandsgade. Huset fungerer stadig som samlingspunkt for foreninger og frivillige. Beboernes involvering foregår i dag blandt andet i regi af netværket Sundby Tingsted, og beboerdebatten kan udfolde sig i det lokale Holmbladet.

Liv og lys i området

Kvarterløftet fokuserede ikke mindst på at forbedre områdets udearealer. Ud over omfattende facaderenoveringer blev der etableret nye pladser og grønne områder, og flere er på vej. Et par af de mest markante er park- og aktivitetsområdet på Prags Boulevard, Idræts- og Kulturhuset på selve Holmbladsgade og naturlegepladsen i Moselgade. Også Det Maritime Ungdomshus, som blev taget i brug i 2004, har været en markant tilføjelse til området. Derudover er der blevet arbejdet meget med belysningen i og omkring Holmbladsgade. Nye kunstneriske gadelamper og 'lysende brosten' har været med til at give kvarteret et venligere præg og ny identitet - også om aftenen og om natten.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014