Copenhagen X Galleriet

Horten

Man kunne tro, det blot var til pynt, men bygningens tredimensionelle facade integrerer miljøløsninger med arkitektur og helt nye byggemetoder

Man kunne tro, det blot var til pynt, men facaden på Advokatfirmaet Hortens nye kontordomicil ved kajen i Tuborg Havn er meget mere end det. To år har det taget blandt andet at udvikle den tredimensionelle facade, der integrerer miljøløsninger med arkitektur og helt nye byggemetoder. Bygningen er placeret, så den lukker mod syd og åbner mod nord. Finurlige ventilationsteknikker er anbragt i stueetagen, og den bølgende facade sikrer et godt arbejdsmiljø inde på grund af sin selvskyggende karakter. Samlet er energiforbruget 10 % lavere, end loven kræver.

Facaden er konstrueret som en sandwich med to lag glasfibermateriale og en kerne af højisolerende skum i mellem. Det er vist aldrig gjort før i bygninger. Men at det lykkedes at udvikle metoden, har gjort det muligt at masseproducere facadens dele uden at bruge tunge stålelementer til montering, som man ellers ville have gjort. Facaden er nu både selvbærende og skærmer på grund af sit dybe relief for solen uden at tage udsigten over vandet.

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014