Copenhagen X Galleriet

Israels Plads Syd

Et flyvende tæppe er landet på Israels Plads, lige syd for Torvehallerne, og har ført liv og leben til den førhen så rodede plads.

Beliggenheden er upåklagelig og fuld af muligheder: midt mellem de livlige Torvehaller, den frodige Ørstedspark og det travle Nørreport. Så meget des mere ærgerligt var det at betragte den sydlige del af Israels Plads ligge øde hen i et rodet sammensurium af boldbure og parkeringspladser. Med indvielsen af Torvehallerne fik den nordlige del af Israels Plads en ordentlig bylivs-indsprøjtning, og nu følger den sydlige del af pladsen med.

Endelig, efter otte års ventetid

Planerne om at forny Israels Plads går helt tilbage til 2007, hvor Borgerrepræsentationen for første gang vedtog en større renovering af pladsen. Politiske diskussioner og problematiske ejerforhold trak tiden ud, men i sommeren 2014 stod det nye Israels Plads syd endelig færdig.

Nyt og historisk på samme tid

Israels Plads er grundlagt oven på de historiske volde, der omgav byen. Den indgår i forbindelse med Ørstedsparken og Botanisk Have, og hovedidéen med fornyelsen af pladsen er at forstærke sammenhængen mellem pladsen og dens omgivelser. Målet har været at forbinde Torvehallerne, plads og parkanlæg i et tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om, hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.

Flyvende tæppe forbinder flimrende bymylder og fredfyldt parkstemning

Så, hvordan forvandler man et parkeringsanlæg fra 70'erne til et levende, fleksibelt og samlende byrum midt i et af Københavns travleste - og historiske - dele? Ifølge COBE, der er arkitekterne bag Israels Plads Syd, lander man et gigantisk flyvende tæppe midt på pladsen. Det skal naturligvis forstås i overført betydning og refererer til pladsens overflade, der er hævet omtrent 30 cm. og breder sig som et flyvende tæppe i bløde bevægelser henover pladsen. Langs kanten folder "tæppet" og bliver til siddepladser, hvorfra man kan betragte livet på pladsen eller hvile øjnene på Ørstedsparkens rolighed.

Sammenhæng med Ørstedsparken

Der er blevet arbejdet særligt intensivt med overgangen til Ørstedsparken. Cirka syv meter bliver pladsen forskudt ud over parken, dog uden at røre den. Passage mellem de to områder sker via en spiralformet trappe, der bliver bredere mod Ørstedsparkens grund. I den forskudte flade på pladsen udstanses huller, der giver plads til parkens træer samt nye træer, der plantes i forlængelse af parken, og giver en fornemmelse af, at parken fortsætter ind på pladsen.

Fleksibel og aktiv plads for alle

Pladsen skal fortsat kunne bruges af de omkringliggende skoler, men også af alle os andre. Boldbaner med forskelligt underlag, forsænkede arealer, en grøn bakketop og nicher med træer og bænke, vil gøre det muligt at ændre brugen af pladsen døgnet rundt. Pladsens fleksible funktioner vil kunne rumme alt fra skolernes idrætstimer, koncerter, demonstrationer, leg og til markedsplads.

Lys og vandløb

Via lysmaster vil pladsens generelle belysning kunne ændres efter behov - fra dæmpet spredt lys til fokusering på særlige arealer ved arrangementer. Langs pladsens kanter opsættes LED-lys, der skal få pladsen til at fremstå svævende om aftenen. Udstansninger på pladsen markeres ligeledes med lysbånd. Hen over pladsen anlægges et vandløb, der bevæger sig i retning af Ørstedsparken, hvor det ender i et lille vandfald. I vandløbet anlægges skulpturelt formede flader, som man kan hoppe mellem.

Fokus på gode byområder

Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh.) mener, at den nye plads bidrager til at øge livskvaliteten og fælleskabet i København: "9 ud af 10 københavnere ønsker et levende og varieret byliv. Det bidrager den nye plads til. Det er fantastisk, at vi skaber plads til leg og ophold midt i byen, så vi får et alternativ til den udeservering og kommercielle aktiviteter, der præger indre by. Her behøver man ikke tage tegnebogen op af lommen for at have det sjovt", siger han til Politiken.

I en lille slutnote skal det nævnes, at COBE også står bag det nye Nørreport, som grænser op til Israels Plads. Her er der også sat fokus på det gode og velfungerende byrum.

 

 

28. august 2014 / Af Ida Oline Frandsen

Sidst opdateret d. 28. august 2014