Copenhagen X Galleriet

Israels Plads

Et flyvende tæppe er landet på Israels Plads, lige syd for Torvehallerne, og har ført liv og leben til den førhen så rodede plads.

Beliggenheden er upåklagelig og fuld af muligheder: midt mellem de livlige Torvehaller, den frodige Ørstedspark og det travle Nørreport. Så meget des mere ærgerligt var det at betragte den sydlige del af Israels Plads ligge øde hen i et rodet sammensurium af boldbure og parkeringspladser. Med indvielsen af Torvehallerne fik den nordlige del af Israels Plads en ordentlig bylivs-indsprøjtning, og endelig har den sydlige del også fået en kærlig hånd.

Nyt og historisk på samme tid

Israels Plads er grundlagt oven på de historiske volde, der omgav byen. Pladsen indgår i forbindelse med Ørstedsparken og Botanisk Have, og hovedidéen med fornyelsen af pladsen er at forstærke sammenhængen mellem pladsen og dens omgivelser. Målet har været at forbinde Torvehallerne, Israels Plads og Ørstedsparken i et tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om, hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.

Flyvende tæppe forbinder flimrende bymylder og fredfyldt parkstemning

Så, hvordan forvandler man et parkeringsanlæg fra 70'erne til et levende, fleksibelt og samlende byrum midt i en af Københavns mest travle og historiske dele? Ifølge COBE, der er arkitekterne bag Israels Plads, lander man et gigantisk flyvende tæppe midt på pladsen. Det skal naturligvis forstås i overført betydning og refererer til pladsens overflade, der er hævet omtrent 30 cm og breder sig i bløde bevægelser henover pladsen, som et flyvende tæppe, der lige er landet. Langs kanten folder "tæppet" og bliver til siddepladser, hvorfra man kan betragte livet på pladsen eller hvile øjnene på Ørstedsparkens rolighed.

Sammenhæng med Ørstedsparken

COBE har arbejdet særligt intensivt med overgangen til Ørstedsparken. Pladsen strækker sig cirka syv meter ud over parken, dog uden at røre, idet den 'svæver' henover det grønne. I stedet for at fælde træerne under det svævende udhæng, er der udstanset huller i udhænget, hvor træerne kan titte op og blive en del af pladsen. Dette og en række nyplantede træer giver en fornemmelse af, at parken fortsætter ind på pladsen, og skaber en blød overgang. Adgang mellem pladsen og parken sker via en spiralformet trappe, der bliver bredere mod Ørstedsparkens grund.

Fleksibel og aktiv plads for alle

Boldbure og basketballkurve var i mange år hovedattraktionen på Israels Plads. Der var dog ikke mange uden boldspillende ærinder, der brugte pladsen. Den nye Israels Plads tager både højde for dem med boldøje, klap for øjet, glimt i øjet og de der vil have sol i øjnene - Israels Plads er for alle. Boldbaner med forskelligt underlag, forsænkede arealer, en grøn bakketop og nicher med træer og bænke, giver mulighed for liv hele døgnet rundt og de fleksible funktioner kan rumme alt fra skolernes idrætstimer og koncerter til demonstrationer, leg og markedsplads.

Lys og vandløb

Via lysmaster vil pladsens generelle belysning kunne ændres efter behov - fra dæmpet spredt lys til fokusering på særlige arealer ved arrangementer. Langs pladsens kanter opsættes LED-lys, der skal få pladsen til at fremstå svævende om aftenen. Udstansninger på pladsen markeres ligeledes med lysbånd. Hen over pladsen risler et vandløb, der bevæger sig i retning af Ørstedsparken, hvor det ender i et lille vandfald. I vandløbet ligger skulpturelt formede flader, som man kan hoppe mellem, forhåbentlig uden at falde i og få våde tæer.

Fokus på gode byområder

Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh.) mener, at den nye plads bidrager til at øge livskvaliteten og fælleskabet i København: "9 ud af 10 københavnere ønsker et levende og varieret byliv. Det bidrager den nye plads til. Det er fantastisk, at vi skaber plads til leg og ophold midt i byen, så vi får et alternativ til den udeservering og kommercielle aktiviteter, der præger indre by. Her behøver man ikke tage tegnebogen op af lommen for at have det sjovt", siger han til Politiken.

Otte år undervejs

Planerne om at forny Israels Plads går helt tilbage til 2007, hvor Borgerrepræsentationen for første gang vedtog en større renovering af pladsen. Politiske diskussioner og problematiske ejerforhold trak tiden ud, men i sommeren 2014 stod det nye Israels Plads syd endelig færdig.

I en lille slutnote skal det nævnes, at COBE også står bag det nye Nørreport, som grænser op til Israels Plads. Her er der også sat fokus på det gode og velfungerende byrum.

 

28. august 2014 / Af Ida Oline Frandsen

Sidst opdateret d. 11. juli 2016