Copenhagen X Galleriet

Kalvebod Brygge Vest

Et grønt landskab vil i fremtiden bugte sig langs det kontortunge område ved Kalvebod Brygge. Det grønne strøg skal flette erhvervsdomiciler og summende byliv sammen og forvandle området fra udskældt til attraktivt.

Kalvebod Brygge scorer højt på listen over udskældte områder i København. Kedelige kontorbygninger og tung trafik har trukket livet ud af området, der er blevet et eksempel på, hvordan man ikke skal bedrive byplanlægning.

Fra udskældt til attraktivt

En række initiativer skal bringe liv til området, der i dag står som en øde barriere mellem havnen og resten af byen. Kalvebod Bølge og Bryggebroen har allerede gjort sit, og i fremtiden vil Cykelslangen og det nye grønne strøg fortsætte Kalvebod Brygges transformation fra udskældt til attraktivt erhvervsområde.

Nye toner for erhvervbyggeri

I 2011 introducerede SEB Bank & Pensions nye hovedkvarter helt nye visioner for erhvervsbyggeri i København. Her er bygninger og landskab tænkt sammen i en oplevelsesmæssig helhed, hvor de organiske bygninger nærmest vokser frem af landskabet, der hæver sig over gadeniveau. Det er denne sammensmeltning af et aktivt byrum og velfungerende erhvervsområde, der har slået tonen an for det nye Kalvebod Brygge.

Grønt bakketerræn midt i København

I dag løber det grønne strøg kun fra SEB til Tivoli Hotel, men vil fremover bugte sig som et bakket landskab hele vejen over Dybbølsbro til Otto Busses Vej i syd og brede sig over det tomme godsbaneareal. Landskabet vil hæve sig gradvist og møde Dybbølsbro i højden, hvorefter terrænet falder igen. Ruten vil både byde på områder med sirlige blomsterbede og andre med vild natur og høje træer.

Fredeligt alternativ til Kalvebod Brygge

For cyklister og gående bliver den nye landskabelighed et fredeligt alternativ til tungt trafikerede Kalvebod Brygge. Ruten bliver ikke den korteste vej fra A til B, men byder derimod på sanselige oplevelser og fin udsigt. Det grønne er ikke alene godt for øjnene, men vil også være med til at løse klimatiske problemer med vand- og vindhåndtering.

Byen bindes bedre sammen

Kalvebod Brygge Vest skal være et rekreativt bindeled på tværs af dårligt integrerede områder. Mod syd giver forbindelsen bedre adgang til de nye kvarterer på Teglholmen og Sluseholmen. Og skal man vest- eller østpå bliver Dybbølsbro et knudepunkt for trafik på tværs af Kalvebod Brygge. Herfra kan cyklisterne køre på frihjul fra Vesterbro til Islands Brygge via Cykelslangen og Bryggebroen.

Levende grønt erhvervsområde

Mellem de mange nye vækster vil også en række bygninger poppe op af jorden. Det bliver hovedsageligt erhverv med butikker og andre livlige aktiviteter i stueplan. Kalvebod Brygge forbliver altså erhvervsområde, men et levende grønt et af slagsen. Bebyggelsen bliver markant, høj og varieret, og vil være synlig på lang afstand og ses som en del af ankomsten til det centrale København.

Byggeriet er i færd med at blive realiseret og forventes at stå færdig i 2017.

Bag om: Kalvebod Brygge i 90'erne

I midten af 90'erne var der ikke meget byggeaktivitet i København. Den eneste byggekran i byen var placeret på Kalvebod Brygge - og blev udelukkende brugt til elastikspring. Det kan være svært at forestille sig i dag, men på dette tidspunkt var Kalvebod Brygge hovedsageligt belagt med fastliggende campingvogne!

I 1994 rammer København bunden med en kæmpegæld på 15 mia. kr. og en arbejdsløshed på 17 procent. Københavns Kommune bliver tvunget til at aflevere Kalvebod Brygge til det daværende Ørestadsselskab som led i en økonomisk genopretningsplan. Selskabet sælger det videre til entreprenørfirmaet Skanska for 170 mio. kr. Og så kommer der ellers sving i kranerne! Der bygges løs uden lokalplan og byplanlægning fra kommunens side, og resultatet blev som bekendt ikke populært.

30. oktober 2013 / Af Ida Oline Frandsen

Sidst opdateret d. 10. juli 2014