Copenhagen X Galleriet

Kongens Nytorv

Der var nok at tage fat på, da Københavns Kommune i 2004-2005 restaurerede og trafiksanerede Kongens Nytorv.

Sidste gang byens største plads fik en gennemgribende renovering var omkring 1850, og siden da havde tidens tand og især den trafikale udvikling sat sit præg. I årene op til renoveringen skete der mindre forbedringer. Pladsens centrale område med Krinsen, haveanlægget og rytterstatuen af Christian V fik ny beplantning og belægning i begyndelsen af 1990'erne, og sidst i det årti måtte Krinsens træer fældes pga. elmesyge. I stedet blev der plantet en dobbelt række lindetræer. I 2004 blev der så taget fat på hele området fra Krinsen og ud til husfacaderne. Hovedtanken var at skabe en mere åben og rekreativ plads ved at øge størrelsen og samle kørebaner og cykelstier længere ude mod husene.

Byens fineste gulv

I dag er Kongens Nytorv brolagt med næsten 1 million nye granitsten. Stenene er hentet fra det bornholmske og svenske grundfjeld. Siden blev de sejlet til Portugal og forarbejdet til små kvadratiske brosten, også kaldet chaussésten. På størstedelen af pladsen er stenene lagt i et såkaldt harlekin-mønster med de karakteristiske sammensatte firkanter.

Kommunen tog ikke nogle chancer og testede på forhånd forskellige mønstre ved at lægge sten i prøvefelter på en grund i Ørestad. Frem for et traditionelt fortov markerer større sten ganglinier, der følger pladsens form. Resultatet er blevet kaldt byens fineste gulv.

Iderige borgere

Både fysisk og mentalt er Kongens Nytorv placeret centralt i københavnernes verden, og byens borgere har altid haft stærke meninger om pladsens udformning. Forud for den seneste renovering var der planer om en underjordisk parkeringsplads, men den blev droppet efter en storm af protester. Fra forskellig side indkom der et væld af forslag om at udstyre pladsen med alt fra romerske fontæner, to meter høje pyramider og mægtige kugler til tivoliboder, fodgængertunneler og en belægning som et tyrkisk tæppe. Kommunen valgte ikke overraskende en mere afdæmpet løsning. Dog er forholdene for udeservering og diverse kulturelle arrangementer forbedret ved, at der 19 steder i belægningen er placeret såkaldte multistik, der kan hæves efter behov.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014