Copenhagen X Galleriet

KUA2

Københavns Universitet Amager har fået en alvorlig ansigtsløftning i form af en storstilet om- og tilbygning af de gamle bygninger i Njalsgade

På Københavns Universitet Amager (KUA) har mange studerende, lektorer og forskere i mange år drømt om at udskifte de nedslidte baraklignende bygninger i Njalsgade med noget mere tidssvarende. Efter over 30 års ventetid går drømmen nu i opfyldelse.

Da KUMUA blev til KUA

Bygningerne, der i daglig tale kaldes for Gamle KUA, blev opført i 1972-79 og gik dengang under betegnelsen KUMUA: Københavns Universitets Midlertidige Udbygning på Amager. Siden blev udbygningen af en mere permanent karakter, da det viste sig umuligt at flytte hele universitetet tilbage til Indre By. I midten af halvfemserne besluttede man derfor at nybygge hele KUA og etablere et campusområde i det, der i mellemtiden var blevet til Ørestad Nord, som skulle huse de humanistiske fag samt jura, teologi og datalogi.

Bygningstrilogi

Planen for det nye såkaldte Søndre Campus er inddelt i tre etaper, hvoraf den ene stod færdig i 2001 - de lange, sandfarvede bygninger i den vestlige ende af Njalsgade, "nye KUA" i daglig tale. Næste etape, KUA2, har taget hul på at forbedre forholdene på gamle KUA. Men bygningerne, der jo aldrig var bygget til skulle holde længe, har været så nedslidte, at det har været nødvendigt at "skrælle" dem ind til råhuset, hvorefter de er blevet ombygget og udvides til en standard, der er et universitet værdig.

Længehuse og tværhuse

Etape 2 består af fire nye længer, der bygges oven på skelettet af de gamle bygninger. Her skal alle de humanistiske institutter holde til, som ikke allerede ligger i etape 1. De fire længer er orienteret, så de dels peger mod Njalsgade, dels ud mod et kommende universitetstorv syd for bygningerne. Som et led i ombygningen vil bygningerne blive forbundet af en læringsgade med studiepladser og undervisningslokaler og et indre torv med forbindelser til administrationscenter, driftscenter, studentercafé, boghandel, servicefunktioner og et nyt konferencecenter.

De fire længer er hægtet sammen på tværs af nogle mere transparente bygningsdele og sammen med den eksisterende etape 1 med en gangbro. Imellem nogle af bygningerne kommer der til at være grønne gårdrum for universitets studerende og ansatte. Facadematerialet er den samme travertin, som der er brugt på KUA's etape 1, så bygningerne kommer til at fremstå som en helhed.

Forbindelser

Det nye universitetstorv skal være et nyt, grønt samlingspunkt for bylivet i Ørestad Nord. Alle KUA's bygninger skal orienteres ud mod torvet, som i øvrigt skal have en gangforbindelse i lige linje til metrostationen Islands Brygge, som mange studerende og ansatte i forvejen benytter sig af. Det grønne område skal også forbindes mod syd til den nyanlagte park Grønningen mellem Ørestad Nords boligbyggerier Boligslangen og Karen Blixen-parken.

Universitetet inddraget

Igennem hele processen har KUA's brugere været med på råd, når der skulle træffes afgørende beslutninger. Blandt andet har der været afholdt en række workshops, hvor arkitekterne har præsenteret forslag og de kommende brugere har haft mulighed for at komme med forslag og indvendinger.

Den sidste brik i puslespillet

Nu når etape to er overstået, mangler der blot den sidste etape af Københavns Universitets nye rammer. Nemlig KUA3 der handler om miljøet der omslutter byggeriet fra etape et og to. 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014