Copenhagen X Galleriet

Kvæsthusprojektet

I 2004 lagde Oslobåden fra Kvæsthusmolens kaj for sidste gang, og grunden med den eftertragtede beliggenhed kunne gå en ny fremtid i møde. Efter en årrække med midlertidige projekter og eksperimenter er de permanente planer lagt og ombygningen i gang. Ambitionen er en eventyrlig hverdagsplads, der summer af varieret by- og kulturliv året rundt.

Københavns Havn er i færd med at udvikle sig fra industrihavn til rekreativt område med havnebade, levende byrum og kultur helt ned til vandkanten. Og nu er tiden kommet til Kvæsthusmolen, der tidligere var anløbssted for bla. Oslobåden.

Beliggenheden forpligter

Projektet omfatter ikke alene Kvæsthusmolen, men også Kvæsthuspladsen tættest på Skuespilhuset, samt bassinet mellem molen og kajkanten. Alle herlighederne er upåklageligt placeret i smørhullet mellem Nyhavn og Amalienborg - og klods op af Skuespilhuset ej at forglemme. En så god beliggenhed forpligter. Her skal være høj arkitektonisk kvalitet der lever op til omgivelserne, og samtidig skal områdets store rekreative potentiale udnyttes til gavn for alle borgere og besøgende. 

Fra færgeterminal til eventyrligt byrum

Siddetrapper tæt på vandoverfladen, pavilloner og caféer, en udendørsscene og anløbsbroer for sejlskibe, vandtaxier og turbåde er nogle af de elementer der skal revitalisere Kvæsthusmolen som levende byrum. Kvæsthusprojektet udgøres af fire mindre delprojekter, der indbyrdes understøtter hinanden i ét sammenhængende hele:

  • Kvæsthuspladsen: Et offentligt byrum med fleksible rammer for bred vifte af aktiviteter som beachvolley, teater, Open Air-biograf, marked, caféliv, koncerter etc.

  • Kvæsthuskælderen: Et underjordisk parkeringsanlæg under Kvæsthusmolen med plads til 500 biler.

  • Kvæsthusbassinet: Det tidligere færgeleje omdannes til et rekreativt område med anløbsmuligheder for små og store fartøjer.

  • Kvæsthusbroen: På sigt ønsker Realdania og Kulturministeriet at etablere en forbindelse over havneløbet mellem Skuespilhuset og Operaen. Det er endnu ikke besluttet om Kvæsthusbroen skal etableres.

Erfaringer fra Ophelia Beach

For at afprøve stedets potentiale og forskellige funktionaliteter udviklede Lundgaard Tranberg i samarbejde med Realdania det midlertidige projekt Ophelia Beach. Ophelia Beach åbnede i sommeren 2010 med sand, liggestole, beach volley, fodbold VM på storskærm, koncerter, strandbar og en række forskellige forestillinger. Projektet løb frem til 2011 og erfaringerne har Lundgaard & Tranberg indarbejdet i deres plan for Kvæsthusprojektet.

Kvæsthusprojektet forventes færdig i 2015.

18. marts 2014 / Af Ida Oline Frandsen

Sidst opdateret d. 4. februar 2015