Copenhagen X Galleriet

Margretheholm

Magreteholm skal omdannes til levende bydel, tegnestuen Vandkunsten har lavet udspillet til planen

Et 125.000 m2 stort område mellem Refshaleøen og det nordvestlige Amager skal omdannes til nyt bykvarter. Vandkunsten har tegnet planen, der lægger op til byggerier, inspireret af forskellige epoker.

Bag Charlotte Amalies Bastion, lige uden for Christianshavns Vold ligger den tidligere flyvebådsstation Margretheholm, som fik sit navn efter Danmarks dronning, da hun endnu blot var tronfølger.

Her ligger store grønne områder og et par byggerier af høj bevaringsværdi side om side med de store tekniske anlæg, Amagerforbrænding og Amagerværket.

Det hengemte sted

Christianshavner-tegnestuen Vandkunsten vandt i 2003 konkurrencen om at udvikle en helhedsplan for området.

Vandkunsten så Margretheholm som et eventyrligt og hengemt sted med sin helt egen intimitet og med de store kontraster mellem den tunge industri og de markante grønne områder. Denne karakteristik inspirerede til helhedsplanen, der tager udgangspunkt i landskabet og formes omkring tre elementer: volden, fladen og stranden.

De tre elementer inspirerede videre til de to typer bygninger: byhusene med en tæt, lav struktur og høj intensitet samt Udsigten, der skal fungere som dramatisk modstilling. Forskellig vinduessætning, indskæringer og andre variationer skal skabe et levende og dynamisk indtryk i det samlede byggeri.

Grønt og tæt

Det nye Margretheholm bliver grøn og tæt. En del eksisterende beplantning skal bevares og suppleres med blandt andet allétræer.

Udsigten skal med sine otte etager skærme mod de store industrianlæg i øst. Med sit knækkede forløb og portåbninger vil det sætte det lavere byhuse-byggeri i perspektiv.

Kontrasten til Udsigten findes i byhusene, som bliver byggeri i tre etager. Byhusene anlægges, så de fylder ud på stedets betingelser og underordner sig retninger og eksisterende beplantning. Husene bliver lavere end områdets træer og vil tilføre stedet en labyrintagtig oplevelse mellem husene.

TRAFIKALE UDFORDRINGER

En buslinie kører lige nu til Margretheholm. Den eneste adgang for biler foregår via Forlandet og Refshalevej. Der er et par kilometer til nærmeste forretningsområde og metrostation i Torvegade og for at bruge havnebussen skal man hen til det centrale Holmen. En del af udviklingen af området handler derfor også om trafik. Dels har en havnetunnel mellem Søndre Frihavn og Refshaleøen været overvejet. Dels er der tanker om at lægge trafikken på Kløvermarksvej om, så den i stedet ledes af Uplandsgade, der udvides til fordelingsvej med fires spor. Behovet for at omlægge trafikken skal afhjælpe trafikale problemer på hele Nordøstamager, der med blandt andet Amager Strandpark er under markant udvikling.

HVAD FINDES DER?

På den vest - og sydvestlige side er der store rekreative områder som for eksempel Christianshavns Voldterræn og Quinti Lynette. Længere mod syd ligger Københavns Gokartbane og et område med kolonihaver.

Margretheholm Havn, som mest bruges af lystsejlere ligger mod nord. Her ligger også nogle store sektionshaller, som blev brugt af skibsværftet frem til 1996.

Den østlige del er domineret af de store tekniske anlæg, Amagerværket og Amagerforbrændingen. Desuden findes her en affaldsvirksomhed, som bruger havneanlægget til import af granit og udskibning af glasaffald. Det er også fra den østlige side at man kan se til både Indre By og Øresund fra den 12 meter høje jordvold, som egentlig er depot med forurenet jord, der nu er dækket med ren jord og fremstår grøn.

Margretheholm er hovedsageligt udbygget af forsvaret, som har bebygget et etage-areal på 12.000 m2. Her ligger den fredede Hangar H, som i 2000 blev bygget om af Dorte Mandrup Arkitekter. Her er en tidligere kasernebygning, sportsplads og flere lagerbygninger.

Flere steder er der tæt bevokset og området rummer enkelte bevaringsværdige træer foruden en del allébeplantning.

Store dele af Margretheholms grund består af industriaffald, skrot, murbrokker og storskrald, som i forskellige årtier er kommet her fra blandt andet Holmen og Amagerforbrændingen.

SKIBAKKE SOM NABO

Den østlige del Margretheholmen er domineret af de store tekniske anlæg, Amagerværket og Amagerforbrændingen.

Amagerforbrændingen er imidlertidig under udvikling med et forslag om at bygge et nyt anlæg, som vil indeholde en stor kunstig skibakke.

Forslaget er udviklet af arkitektvirksomheden BIG, og hvis det bliver realiseret, vil det hele områdets karakter og image.

>> Læs mere om skibakken på Amagerforbrændingen

Sidst opdateret d. 21. januar 2014