Copenhagen X Galleriet

Musiktorvet

Nyt kulturcentrum skal være et af Øresundsregionens førende kulturtilbud og give området et nyt aktivt byrum og kulturelt samlingspunkt.

At skabe et af Øresundsregionens førende kulturtilbud.

Det er den ubeskedne ambition bag Amagers nye kulturcentrum Musiktorvet, som skal være med til at give Amager et løft og tilføre området et nyt aktivt byrum og kulturelt samlingspunkt.

Amagerkansk kulturarv

Øresundsvejkvarteret på Amager har tradition for musik og kultur. Mange musikere, særligt indenfor hip hop-genren, har startet deres karriere i kvarterets klubber og kulturinstitutioner.

I Amager Kulturpunkt, som består af de fire bygninger på Øresundsvej 6, findes musikøvelokaler, indspilningsstudie, det gamle Røde Kro Teater, den mindre musikscene Cafe Kino, Børnekulturhus Ama'r og selvfølgelig spillestedet Amager Bio.

Pladsen ved Amager Kulturpunkt har dog længe fremstået som et uudnyttet potentiale - uden egentligt samspil mellem de forskellige kulturtilbud. Tilbage i 2005 begyndte et femårigt områdefornyelsesprojekt i Øresundsvejkvarteret. I den forbindelse formulerede kvarterets borgere et ønske om et samlingspunkt i kvarteret.

I 2008 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence for pladsen, der i mellemtiden var blevet døbt Musiktorvet.

De tre scener

Vinderforslaget, som er udarbejdet af tegnestuerne Witraz og Effekt og ingeniørfirmaet Niras, er bygget op omkring idéen om tre scener på én fælles plads. Den største er pladsen ud mod Øresundsvej, der er overdækket og fungerer som udendørs spillested og sted for arrangementer med et større publikum. Overdækningen er høj, let og gennemsigtig, og arkitekterne håber, at den kan blive et nyt vartegn for Øresundsvejkvarteret.

Midt på torvet ligger "dagligstuen", der er det uformelle mødested i forlængelse af den eksisterende Café Kino. Dagligstuen er tænkt som et intimt rum med siddemøbler og planter, og det er her, man hænger ud eller passerer igennem, når man bevæger sig over Musiktorvet.

I den sydlige ende af Musiktorvet ligger Børnenes plads, meget passende flankeret af Børneteater og et kommende børnekulturhus. Her er der en lille scene, der ud over skuespil, musikoptrædener og lignende også kan bruges til at klatre og lege på.

Samlingssted

Tilsammen skal de tre scener spænde et nyt byrum ud i kvarteret, der samler de mange kulturtilbud. De eksisterende bygninger får nye indgange, der åbner op mod torvet for at styrke samspillet og lave flydende overgange mellem de forskellige aktiviteter. Ud over at fungere som kulturcentrum er det meningen, at Musiktorvet skal være med til at skabe byliv og styrke identiteten i det tidligere ret nedslidte kvarter omkring Øresundsvej.

Projekt i etaper

Musiktorvet i sin helhed kommer til at koste omkring 45 millioner at realisere - penge, der langt hen ad vejen endnu ikke er bevilget. Projektet er imidlertid inddelt i tre etaper, og med den nuværende økonomiske situation kan første etape snart påbegyndes.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014