Copenhagen X Galleriet

Nordhavn

Fremtidens Bæredygtige By – det bliver Nordhavn et klasseeksempel på. Det tidligere industrikvarter er under forandring til en helt ny, bæredygtig bydel. Nordhavn er Skandinaviens største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt til dato, og giver rum til 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser.

Den helt store byudvikling i de kommende mange år sker i Nordhavn, der ligger som en halvø ud for Østerbro. Hidtil har Nordhavn været mest kendt som anløbshavn for krydstogtskibe og containertrafik, men som industrien er rykket ud er der blevet enestående mulighed for at give det gamle industriområde en helt ny identitet og funktion. Et konsortium bestående af Cobe, Sleth, Polyform og Rambøll står bag vinderforslaget for Nordhavn, der er i fuld gang med at blive realiseret. Projektet løber over de næste 40-50 år, og på sigt vil Nordhavn huse 40.000 beboere og lægge grund til lige så mange arbejdspladser.

Fremtidens Bæredygtige By

'Fremtidens Bæredygtige By' er på samme tid overskriften og visionen for Nordhavn. Bæredygtighed skal her forstås i alle begrebets facetter og ikke blot som miljømæssig ansvarlighed. Seks underpunkter til den overordnede vision har dannet ramme for konkurrenceopdraget og sørget for at alle aspekter af bæredygtighed blev tænkt ind. Fremtidens Bæredygtige By er på én og samme tid: en miljøvenlig by, en levende by, en by for alle, en by ved vandet, en dynamisk by, en by med grøn trafik.

Seks temaer for Nordhavn

Vinderforslaget er bygget op omkring seks temaer, der matcher de seks punkter i visionen. Temaerne lyder: Holme og kanaler, Identitet og kulturspor, Fem-minutters-by, Blå og gøn by, CO2 venlig by og Intelligent grid.

Holme og kanaler:
Det overordnede greb opdeler Nordhavn i 11 holme med hver sin særlige identitet. De 11 holme er opdelt af kanaler, som er gjort tilgængelige, så man nemt kan komme helt tæt på eller endda helt ud på vandet. Andre steder vil der være beplantede "bredder" på kryds og tværs af området i forskellig størrelse og af forskellig karakter. Målet er at understrege og gentænke visionen om en by ved vandet. På de enkelte holme blandes boliger med erhverv, institutioner, byrum, parker, naturområder og caféer. Blanding af boligstørrelser og ejerformer skaber livlige, mangfoldige og oplevelsesrige holme.

Identitet og kulturspor:
Nordhavnens historie og kulturspor for lov at leve videre i den nye bydel, der bygger oven på på den oprindelige vejstruktur, inddrager eksisterende bygninger og bruger den den lokale flora og fauna som udgangspunkt for nye grønne områder.

Fem-minutters-by:
Det nye Nordhavn får en tæt bystruktur, hvor der aldrig er mere end 5-10 minutters gang til nærmeste metrostation, indkøbsmuligheder, arbejdspladser eller institutioner, uanset hvor man bosætter sig på de 11 holme. Jo tættere byen er, des kortere bliver afstandene, og dermed bliver det lettere at indrette alle byens funktioner med så minimalt et energiforbrug som muligt. Den tætte by koncentrerer mennesker, oplevelser og aktiviteter. Det mindsker energiforbruget til transport, byggeri og drift, og gør det nemt og oplagt at gå, cykle og benytte offentlig transport. Der er planlagt en metrohøjbane, som skal forbinde Nordhavnen med resten af byen. Højbanen skal også fungere som overdækning til en supercykelsti. Højbanen og cykelstien udgør sammen "det grønne loop", som bliver det trafikale hovedelement på Nordholmene, og som bevidst arbejder med at gøre de bæredygtige transportformer synlige i det offentlige rum.

Blå og grøn by:
Kommende beboere får mulighed for at bo i en tæt bydel, som både ligger centralt i byen og tæt på vand og grønne områder. Holmene sikrer en lang, varieret og attraktiv kystlinje, med masser af muligheder for aktiviteter. Samtidig er de grønne områder er lige om hjørnet: fra lokale lommeparker, promenader og grønne byrum til åbne kyststrækninger, strande og store naturområder.

CO2 venlig by:
Nordhavnen skal udvikles energimæssigt bæredygtigt ved at udnytte muligheden for at bygge med et minimalt energiforbrug kombineret med en udnyttelse af det eksisterende energieffektive fjernvarmenet, som forsyner hele landet med billig og miljøvenlig energi. Det er desuden planen at skaffe energi fra en række alternative kilder, fx fra vindmøller, fra biobrændsel udvundet af søsalat, der kan dyrkes i havet omkring Nordhavnen samt fra geotermi, der er varmeenergi fra jordens indre. Herudover skal alle huse være lavenergihuse, hvor der bl.a. bruges spildevand i toiletterne.

Intelligent Grid:
Nordhavn udvikles og udbygges over en årrække på 40-50 år og dermed ind i en uforudsigelig fremtid. Der er derfor skabt en dynamisk strategi for områdets fysiske udformning, der på den ene side er robust nok til at lægge byudviklingen i faste rammer, og på den anden side er åben nok til at kunne optage fremtidige påvirkninger uden at hovedstrukturen svækkes. Byen skal aldrig opfattes som værende færdig; bystrukturen udvikler sig, og vil ændre udseende og funktion over tid.

26. november 2014 / Af Ida Oline Frandsen

Sidst opdateret d. 11. december 2014