Copenhagen X Galleriet

Ny Tøjhusgrunden

På den tidligere Ny Tøjhusgrund ved Langebro på Islands Brygge er 91.000 m2 blevet omdannet til en færdigudbygget bydel med boliger og erhverv.

På den tidligere Ny Tøjhusgrund ved Langebro på Islands Brygge er 91.000 m2 omdannet til ny bydel med boliger og erhverv. I slutningen af 2008 stod der opført fire store erhvervsbyggerier og ca. 750 boliger, fordelt på 9 blokke foruden et antal kunstige bassiner og kanaler i mellem dem. Ny Tøjhusgrunden, der afgrænses af Artillerivej, Amager Boulevard, Thorshavnsgade og Njalsgade fungerer dermed som bindeledet mellem Islands Brygge, universitetsbyen og Ørestad Nord.

En del af den grønne cykelrute passerer igennem Ny Tøjhusgrunden, og indgår i det kilometerlange net af cykelstier på kryds og tværs af byen.

Historisk grund

Det var Freja Ejendomme, der i 1998 købte grunden, som har lagt jord til Forsvarets Tøjhus fra 1800-tallet og frem til 1971. Da Freja overtog området lå der stadig det dengang største medborgerhus i hele Norden, medborgerhuset Gimle, som var blevet indtaget af bryggeboere i 1971 og siden fungerede som et meget aktivt sted med værksteder, øvelokaler og andre faciliteter til lokale grupper.

For at kompensere for nedrivningen af Gimle lod Københavns Kommune Bryggens nye kulturhus opføre ved Havneparken.

Erhvervsbyggeri som mur

Ny Tøjhusgrundens store erhvervsbyggerier er alle placeret, så de danner en mur mod den trafikerede Amager Boulevard.

Den sydlige del af grunden er bebygget med leje-, andels- og ejerboliger i 6 etager og er anlagt omkring en grøn kanalpromenade, der skaber en ny forbindelse mellem havneparken og metrostationen Islands Brygge. Freja Ejendomme som står bag udviklingen af området købte samtidig naboejendommen Rosenkæret med de bevaringsværdige pakhuse mod Njalsgade. På den måde kunne man sikre en helhed og forbindelse til det eksisterende Islands Brygge. De opførte erhvervsbyggerier er markante kubeformede byggerier med dominerende glasfacader, der skjuler nogle meget forskelligartede indretninger inden døre. HK, Deloitte og Kommunernes Landsforening er flyttet ind.

Det senest opførte byggeri, er endnu et erhvervsbyggeri mod Amager Boulevard. Her er der blevet arbejdet med et anderledes facadeudtryk, for på den måde af opnå et gennemtænkt skift mellem de nybyggede domiciler, og de røde boligkarréer mod Bryggen. Bygningen stod færdig i efteråret 2008.

 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014