Copenhagen X Galleriet

Ørestad Skole

Ørestad Skole i Ørestad City er en ny folkeskole til 750 elever fordelt på 0.-9. klasse.

En frodig bjerglandsby med hængende haver, karnapper og små piazzaer. Inspireret af den toskanske middelalderby Barga, har KHR Arkitekter tegnet et bud på fremtidens folkeskole i Ørestad City. Her er der ikke kridttavler og gammeldags skolegårde, men en mangfoldighed af opholdsrum, der åbner og lukker sig i terrasser og gyder på både inderside og yderside.

Den nye skole er tilpasset elevernes mangfoldighed og tidens syn på god pædagogik - den gamle "sorte" skole er erstattet af den åbne, fleksible og differentierede skole.

Udfordring med udearealerne

Den nye skole er placeret på en relativt lille grund tæt på bl.a. Ørestad Gymnasium. Det lille grundareal og deraf skabte vanskeligheder med at lave store udearealer til eleverne har været et gennemgående kritikpunkt i projektet og en stor udfordring for arkitekterne at løse.

Arkitekterne har angrebet problemet med udearealerne ved at etablere en lang række mindre uderum som terrasser på tagflader, som fælles gårdrum, langs kanalerne og i krattet op mod nabokvarteret. I alt vil skolen få 16.000 m2 udendørsarealer på og i nærheden af skolen, mens der er yderligere 4.700 m2 at boltre sig på i en nærliggende pocketpark.

Fleksibilitet og multifunktionalitet

Differentiering er et kodeord. Som hos naboerne på Ørestad Gymnasium er de traditionelle klasseværelser afskaffet til fordel for en generel multifunktionalitet.

Skolens struktur er indrettet, så den kan imødekomme fremtidige ændringer og tilpasninger. Der skal både være plads til at arbejde i værksted, mulighed for gruppearbejde og tid til fordybning

Internettets og digitale mediers virtuelle virkelighed skal ikke være en konkurrent i forhold til elevernes opmærksomhed, men skal derimod være en drivkraft for læringen. Derfor er informations- og kommunikationsteknologi i højsædet. Skolen lægger særligt vægt på æstetiske læreprocesser og virtuelle medier, hvilket vil sige at fag som billedkunst, drama, musik, sløjd og materiel design får ekstra opmærksomhed.

Symbiotisk naboskab

Skolen kommer til at rumme basisområder, indskoling og fritidsordning, mellemtrin og klub, overbygning, fagområder og personale- og administrationsområder. Desuden er der afsat et område til et kommende folkebibliotek. Med Ørestad Gymnasiums medieprofil forudser kommunen et frugtbart samarbejde mellem de to skoler, og at man kan skabe et kulturelt fyrtårn i Ørestad.

Samtidig er det tanken, at skolen skal indgå i et nært samarbejde med både offentlige og private kultur- og medievirksomheder som en form for "eksperimentarium" for udviklingen af nye læreredskaber i undervisningen.

Spydspids for bæredygtighed

Skolen er udpeget som spydspids i kommunens klimaindsats, hvilket indebærer anvendelsen af materialer, der sikrer lavt energiforbrug og et fokus på bæredygtighedstiltag som fx affaldssortering, energiforbrug og CO2-belastningen.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014