Copenhagen X Galleriet

Saxo Bank

Ved udformningen af Saxo Banks nye hovedsæde i den nye havnebydel Tuborg Syd, nord for København, er en balance mellem dynamisk ekspressivitet og troværdig soliditet forsøgt skabt.

Saxo Banks nye hovedsæde i den nye havnebydel Tuborg Syd, nord for København, må siges at være et ret utraditionelt byggeri for en bank. Bygninger i mørke farver og statiske former har igennem tiden været bankers måde at signalere troværdighed og soliditet på, men her har Saxo Bank valgt at gå den modsatte vej.

Saxo Bank er, hvad man måske kan kalde en hypermoderne bankvirksomhed, en ung bank der har været i voldsom vækst de sidste år og som ikke været bange for at udtrykke sine holdninger. Banken beskæftiger sig med online-handel med valuta, aktier og futures.

Ekspressivitet vs. Soliditet

De ovennævnte faktorer har været vigtige ved udformningen af det nye hovedsæde. Arkitekterne 3XN har sammen med bygherrerne søgt at skabe en skarp balance mellem dynamisk ekspressivitet og troværdig soliditet. Dette har resulteret i dobbeltkrumme glasfacader med trekantede formater af åbne glas- og lukkede hvide facadepartier i en uregelmæssig takt. Dette sejl-lignende mønster passer godt til hovedsædet, der netop vender gavlene ud mod kanalen i den maritime bydel. Bygningen er disponeret som to stokke, der indbyrdes er forbundne af et glasparti, trukket lidt tilbage fra facadelinien.

"Corporate Spirit"

Det uvante dynamiske formsprog fortsætter inde i bankdomicilet, med skråt vinklede facader, der hælder i skæve vinkler op gennem alle seks etager. En stor spiral-trappe står i et centralt blødt formet atrium, der er dannet ved nogle boomerang-formede udskæringer i etagedækkende. Atriummet er dækket med et glastag foroven, der giver dagslys ind i midten af bygningen. Den lethed og åbenhed der udtrykkes i atriummet går igen i hele bygningen. En høj grad af "corporate spirit" skal nemlig formidles gennem interiøret, som har resulteret i et meget transparent og åbent arbejdslandskab.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014