Copenhagen X Galleriet

Skolen ved Bülowsvej

Diagonalt over for Landbohøjskolens Have ligger Skolen ved Bülowsvej. I modsætning til de fleste byskoler er skolens bygninger forbundet af et stort grønt gårdrum, der indgår i skolens arkitektur og dagligdag. Med den nye tilbygning bliver det grønne rum i endnu højere grad integreret i skolens arkitektur.

Skolen ved Bülowsvej har forandret sig løbende med tidens ændrede krav til en skoles fysiske rammer:

I 1989 blev skolen lagt sammen med naboskolen Thorvaldsenskolen, og i 2009 påbegyndtes et moderniseringsprojekt, der betød nedrivning af den gamle Thorvaldsenskole og opførelsen af en ny moderne 5-etagers skolebygning. Den skal nu danne rammerne for indskolingsklasserne og SFOen og inddrage den grønne gård i endnu højere grad.

Kighuller mellem klasselokalerne

Det er CEBRA og landskabsarkitekterne LIW Planning, der har stået for skolens moderniseringsprojekt.

Alle 35 klasselokaler i den nye moderne 5-etagers bygning er forbundet med nabolokalet, enten via døre eller vinduer i alle størrelser lige fra små kighuller til åbninger så store som væggen.

I stueetagen ligger den store multisal, synlig fra Thorvaldsensvej, der kan benyttes til de forskellige slags aktiviteter, skolen finder på.

Facade i samspil med karréen

Den nye bygning er i modsætning til den tidligere trukket helt ud til fortovet på Thorvaldsensvej, hvilket forlænger vejens karréstruktur. Også med materialevalget af murstensfacade ud mod vejen spiller skolen harmonisk sammen med Thorvaldsensvejs gamle, detaljerede ejendomme. Store kvadratiske vinduer i forskellige størrelser og i et "tilfældigt" mønster bryder imidlertid facaden og kaster lys ind i klasselokalerne og giver skolen et karakteristisk udseende, der adskiller sig fra naboejendommene.

På hver etage bliver der bygget en stor altan ud mod skolegården.

Undervisning i gårdrummet

Skolen ved Bülowsvejs skolebygninger er placeret i hver sin ende af gårdrummet - både for at udvide gården og for at inddrage den som et rum på lige fod med de indendørs rum, f.eks. i Natur/Teknik-undervisningen, hvor regnvandsbassiner skal gøre gården til et "udelaboratorium".

Tværs gennem gården planlægges en "oplevelsessti" med kirsebærtræer og forskellige stationer til leg og læring.

 

 

23. november 2012 / Af Julie Nørgård Christensen

Sidst opdateret d. 21. januar 2014