Copenhagen X Galleriet

SKT. KJELDS KLIMAKVARTER

Vandtårne, grønne tage, byhaver og kanaler skal omdanne den gamle arbejderbydel på ydre Østerbro til Københavns første klimakvarter

På Ydre Østerbro ligger et kvarter, som mange københavnere kun sjældent passerer: Skt. Kjelds Kvarteret. Her peger de brede asfalterede veje, store murstenskarrerne og gamle butiksskilte stadig tilbage på en tid, hvor brokvarteret var et rigtigt arbejderkvarter.

Men snart vil et større områdeløft give gaderne omkring Skt. Kjelds Plads en helt ny identitet: Det skal være Københavns første Klimakvarter.

"Tænk hvis du kunne høre rislende vand og fuglesang i dit kvarter…"

- sådan lyder det på Skt. Kjelds Kvarters nye hjemmeside klimakvarter.dk, og det er netop planen bag Tredje Naturs forslag. Arkitektvirksomheden Tredje Natur vandt i december 2011 opgaven med at udvikle en visionær plan for, hvordan bydelens gader og byrum kan blive frodigere.

Målet er at give det gamle brokvarter en ny identitet med grønne gader, blomstrende forhaver, et rigt dyreliv og kanaler.

Beboerinddragelse giver socialt løft

Hjemmesiden klimakvarter.dk fungerer både som informationsportal og platform for borgerinddragelse. Her kan beboerne tilmelde sig arrangementer om urban farming, grønne tage på cykelskuret og andre klimavenlige tiltag, som beboerne selv kan iværksætte i kvarteret.

På hjemmesidens kalender kan beboerne også følge med i de borgermøder, der bliver afholdt, og ved fremmøde være med i selve beslutningsprocessen for kvarterets fremtid.

Beboerne i Skt. Kjelds Kvarter får dermed selv en del af ansvaret for kvarterets nye grønne identitet, ligesom der vil blive byhaver i gadeplanet, som beboerne selv kan passe og pleje.

Områdets nye grønne identitet vil på den måde også give kvarteret et socialt løft, hvor fællesskabet omkring de grønne tiltag bliver en vej til at forbedre miljøet - både klimamæssigt og socialt.

Ændrede klimaforhold er katalysator for fornyelsen

København har de seneste år fået betydeligt mere regn, og de store regnskyl har sat kloakkerne under pres. I Skt. Kjelds Klimakvarter skal det være grønne løsninger i gadeplan, der skal lede vandet væk fra kvarteret. På den måde bliver løsningen på problemet også kilden til de grønne byrum - til gavn for området og dets beboere.

Konkret bliver der etableret cykelstier, der skal fungere som regnvandskanaler. Derudover skal vandtårne, grønne tage, grønne gårde og kanaler lede vandet væk fra kvarteret til Nordhavnen og gør gaderne frodigere og samtidig skaber større biologisk mangfoldighed i byen.

"Projekterne i klimakvarteret viser, hvordan vi på en gang kan skabe smukke, grønne gader og byrum og i samme omgang kan etablere en effektiv teknisk løsning, der leder regnvandet i vore gader ud til havnen - i stedet for ned i vores kældre. Det er arkitektur, der integrerer teknik og æstetik på en ny og meget spændende måde" [Tina Saaby, stadsarkitekt i København]

Smallere veje skal skabe plads til grønne byrum

Projektet i Skt. Kjelds Kvarter er stort og indeholder mange forskellige tiltag. Et par af de større ændringer ewr beskrevet her:

Smallere veje:
Tredje Natur har udregnet, at vejene omkring de større pladser kan være 20 % smallere, da gaderne i kvarteret pt. er bemærkelsesværdige brede. Det betyder et vundet areal på 50.000 m2, der skal ombygges til grønne byrum.

Skt. Kjelds Plads:
Pladsen, som lige nu er en stor og alt for bred rundkørsel, skal omdannes til et grønt hjerte i kvarteret. En gigantisk ring skal blæse kølende regnstøv ud på de varme sommerdage, og forskellige plantearter skal gøre naturen attraktiv året rundt i et kuperet terræn.

Tåsinge Plads:
VedTåsinge Pladser der i dag et stort asfaltareal, der virker uoverskueligt i trafikken. Planen for byrumsfornyelsen er at lukke for trafikken i Langøgade og dermed give mulighed for et nyt, større grønt byrum med plads til caféer og kulturliv. Sammen med beboerne bliver den endelige indretning besluttet. 

23. november 2012 / Af Julie Nørgård Christensen

Sidst opdateret d. 21. januar 2014