Copenhagen X Galleriet

Sønder Boulevard

Fra at have været en gennemfartsvej domineret af trafik, bliver Sønder Boulevard nu omdannet til et egentligt byrum.

Et rum, der skal give folk lyst til at standse op for at slappe af, dyrke sport eller være sammen på anden vis.

SLA Landskabsarkitekter står bag renoveringen i samarbejde med Københavns Kommune, og borgerne har været med fra første færd. I løbet af projektfasen har der været afholdt i alt seks borgermøder, hvor beboerne er blevet spurgt om deres ønsker, vaner og behov. Den overordnede målsætning for renoveringen var at nytænke den klassiske boulevard og gøre Sønder Boulevard til et af de mest markante grønne byrum på Vesterbro.

Projektet udspringer direkte af Københavns Kommunes handlingsplan for byrum, der er udarbejdet i samarbejde med blandt andre den anerkendte franske byplanlægger, Jean-Pierre Charbonneau.

Parkbånd i midten

Renoveringen betyder, at midterarealet på Sønder Boulevard er blevet udvidet. Ved hjælp af træer, belægninger og græs er der blevet etableret et såkaldt parkbånd, der blandt ande byder på en staudehave, en småbørnslegeplads, en indhegnet kunstgræsbane til boldspil og et asfaltfelt til kørsel på BMX-cykler. Frem for lange, lige linjer af træer, er træerne blevet grupperet, så der ned langs boulevarden dannes forskellige, mindre rum.

Trafikken dæmpes

Med renoveringen er Sønder Boulevard samtidig gennemgået en trafiksanering, der skal gøre gaden langt mere rolig og mindre befærdet. Den ene halvdel af boulevarden (mellem Halmtorvet og Ny Carlsberg Vej) er omdannet til en såkaldt bydelsgade med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Den anden halvdel (mellem Ny Carlsberg vej og Enghavevej) er omdannet til en såkaldt lokalgade, hvor bilerne anvises til højst at køre 30 km/t. Herudover er der etableret en række vejbump, som også skal være med til at dæmpe trafikken. På forsøgsbasis er Sønder Boulevard helt lukket i den ene ende mod Enghavevej.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014