Copenhagen X Galleriet

Strandlodshus

Der er fokus på at skabe en bæredygtig energiløsning og multifunktionalitet i det i gangværende byggeri Strandlodshus, der forventes stående færdigt i slutningen af 2013. Byggeriet er nemlig udformet på baggrund af lavenergiklasse 2015, og kommer yderligere til at have mange funktioner for både private boliglejere såvel som erhvervs- og offentlige byggerier.

Det nye byggeri: Strandlodshus

Snart står det nye byggeri 'Strandlodshus' i lavenergiklasse 2015 færdigt på Strandlodsvej på Amager. Byggeriet kommer til at rumme familie- og plejeboliger, børneinstitution, supermarked og parkeringskælder, alt imens at det er 'fremtidssikret' i forhold til fremtidens visioner omkring et bæredygtigt København.

Bygget i henhold lavenergiklasse 2015

En bygning af lavenergiklasse 2015 er udarbejdet med et formål om ikke at være energimæssigt forældet i fremtiden, kontra en bebyggelse udarbejdet på baggrund af BR10(Bygningsreglementet2010). Og netop dét har været temaet for Strandlodshus. Det kommer blandt andet til udtryk i de højisolerende facader, et avanceret varmegenvindingsanlæg samt et system til lokal afledning af regnvand med regnsvandsbassiner i gårdhaven.

Strandlodsgade er udnævnt til Bydelsgade

Københavns Kommune har udnævnt Strandlodsvej til fremadrettet at være en bydelsgade, og dermed et knudepunkt for en del af Nordøstamagers trafik. Her er der lige så stort fokus på kollektive og grønne transportalternativer, hvilket resulterer i vægtning af trafiksaneringer, samt cykelstier med lige så høj prioritet som veje, der skal afhjælpe biltrafikken.   

Der er mange samarbejdspartnere i projektet

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem DOMUS arkitekter, Rambøll, LiW Planning og Hausenberg: "Vores tætte tværfaglige samarbejde er et godt eksempel på, at man sammen kan lave et bedre og mere helstøbt projekt," fortæller arkitekt og partner, Peter Jerichau fra DOMUS arkitekter. "Vi glæder os over, at det er lykkedes, at få lavt energiforbrug, materialekvalitet og lysfyldte, funktionelle boliger til at gå op i en højere enhed."   

Byggeriet forventes færdig i slutningen af 2013

Strandlodshus står færdigt i etaper og forventes at endeligt færdigbygget ved årsskiftet. Butikker og cafe forventes åbnet i slutningen af september 2013. 

21. januar 2014 / Af Julie Ingstrup

Sidst opdateret d. 21. januar 2014