Copenhagen X Galleriet

Supercykelstierne

De nye cykelsuperstier skaber sundere og mere bæredygtige transportmuligheder for hovedstadsregionens pendlere. Der er lagt vægt på kvalitet, fremkommelighed, sikkerhed og tilgængelighed i den nye cykelinfrastruktur, hvis mål er at få flere pendlere til at tage cyklen frem for bil eller kollektiv transport.

Cykelsuperstierne er et resultat af samarbejdet mellem mere end 20 kommuner samt Region Hovedstaden. Projektet er igangsat, og de første cykelsuperstier er allerede etableret. Visionen er at hovedstadsområdet skal være den bedste region for cyklisme i landet og derudover er tanken om grøn vækst og bæredygtig transport også inkorporeret.

De nye cykelstier kommer til at udgøre et net, der skal dække hele hovedstadsregionen. Indtil videre er der planlagt 26 ruter, hvor Albertslundruten var den første til at åbne i 2012, mens Farum- og Ballerup ruten er de næste planlagte i 2012 og 2014.  

Fire kvalitetsmål for cykelsuperstierne

Cykelsuperstierne  er udarbejdet ud fra fire kvalitetsmål.Tilgængelighed til nettet, hvilket betyder at stierne skal være et naturligt forbindende led mellem, arbejdsplads, studie, hjem og kollektive trafikterminaler.Fremkommeligheden skal være i top, for at sikre cykelpendlerne får den hurtigst mulige vej fra A-B. For at cykeloplevelsen skal være en behagelig oplevelse,er komfortenpå stierne prioriteret højt, og sidst men ikke mindst,  er der arbejdet meget med sikkerhed og tryghed for at undgå ubehag på øde strækninger og ulykker i trafikken.

Stor vægt på cykeloplevelsen

Der er lagt stor vægt på komfort og cykeloplevelsen på stierne, hvilket kan ses i de fordele, der er skabt for cyklisterne;  Ruterne er udstyret med at servicestationer, hvor man kan finde pumpe, hvis uheldet skulle være ude. Udover det, er der fodhvilere i krydsene, så cyklisten slipper for at stå af cyklen og cykelsuperstierne har yderligere også deres eget trafiklys-system, der fungerer uafhængigt af vejenes trafiklys. Der er uden tvivl, lagt vægt på en optimering af cyklistens oplevelse på hovedstadsområdets 'cykelmotorveje'.

Målsætning: Flere cykel-pendlere

Målet med de nye cykelsuperstier er at få hovedstadsregionens pendlere til at tage cyklen, frem for bilen eller kollektiv trafik. Der bliver arbejdet ud fra en tanke om at cykelstierne er til gavn for både den enkelte og for samfundet, da cyklisme både forurener- og støjer mindre. Det samme gælder for trængslen. Alt i alt  faktorer, der er med at skabe et bedre byliv.

Projekt med mange samarbejdspartnere

Præcist 22 hovedstadskommuner, samt Region Hovedstaden står bag den nye cykel-infrastruktur.  Der er ligeledes mange andre samarbejdende parter på udviklingen af stierne. Blandt andet har Vejdirektoratet, European Cyklist Federation, DSB S-tog og den anerkendte cykelblog Copenhagenize været inde over. 

6. juni 2013 / Af Julie Ingstrup

Sidst opdateret d. 19. marts 2015