Copenhagen X Galleriet

Sydhavn Skole

En ny skole, nyt mødested og nye rammer. Sydhavn Skole er det nye flagskib på Teglholmen i Københavns Sydhavn med mulighed for at blive profilskole med science og vand som tema.

Skolen forventes at åbne dørene ved årsskiftet 2014/2015.

Sydhavn Skole etableres som den ene af to bygninger omkring en nyplantet grøn kile i det spirende, gamle havnekvarter. Kilen og skolen ligger på cykelruten imellem Sydhavn Station og Amager Fælled og skal fungere som de naturlige knudepunkter for beboerne.

En sejlende by på land

Skolen ligger med fødderne direkte i vandet og forbinder sig med havnen som et skib lagt til kajs. Fra vandsiden er skolen åbnet op imod landskabet med terrasser i forskellige niveauer med plads til boldspil på taget og leg og læring i bevægelse.

Mod landsiden mimer Sydhavn Skole byen med en høj, lodret, karrélignende facadestruktur i samspil med omgivelserne. Facaden er konstrueret i materialer, så den konstant ændrer karakter alt efter, hvorfra og hvornår på dagen, man oplever den.

Skolens indre formes som en tæt by med huse, værkstæder, butikker, gader og pladser. Omkring skolens centrale torv i bygningens indre placeres de naturvidenskabelige lokaler som biologi-, fysik- og natur og teknik.

Skole med eget værft

De traditionelt udadvendte fagområder, som også bruges efter skoletid, placeres i stueetagen og sikrer let adgang og liv i bygningen dag og aften.

Værkstederne med håndarbejde og sløjdlokale er placeret i Værftet, som bogstavelig talt fungerer som værft med to store porte, én til vandet og én til skolegården, så byggeprojekter kan konstrueres i det fri eller søsættes, straks malingen er tør.

Alle skolens arealer skal kunne bruges både som læring og rekreation. Bl.a. sikrer små nyttehaver frisk luft og viden om gulerødder i vide rammer med plads til både stillesiddende og dem med krudt bagi.

Et åndehul i byen

Skolen skal fungere som bydelens medborgerhus i alle døgnets timer, og tanken bag projektet er, at forældre kan mødes over en kop kaffe, inden madlavning, opvask og tv-hygge venter derhjemme.

Skolekøkkenet, der også inkluderer hjemmekundskabsundervisningen, er derfor placeret ud til en sydvendt terrasse, som er tænkt som forældre, lærere og elevers naturlige mødested.

Sydhavn Skole skal være en bygning, der åbner sig mod omgivelserne og skaber et naturligt samspil imellem skolens daglige brugere og bydelens øvrige beboere og gæster.

 

 

Sidst opdateret d. 18. februar 2014