Copenhagen X Galleriet

Teglholmen

Mellem Sluseholmen og Enghave Brygge er endnu et byområde ved at tage form.

I den vestlige del af Teglholmen mellem Enghave Brygge og Sluseholmen er endnu et havnekvarter ved at skyde op. Teglholmen er navnet på det 165.000 m2 store areal, der lige nu bebygges med boliger, erhvervsdomiciler og institutioner. Det er planen at Teglholmen skal udvikle sig til et børnevenligt område med sportsfaciliteter, børneinstitutioner og en ny skole.

En del boliger er allerede opført og flere store virksomheder har slået sig ned. For eksempel har TV2 samlet sine aktiviteter i det nye kvarter. Teglholmen ligger, hvor der for mange år siden var en stor lergrav, hvorfra Frederiksholm Tegl- og Kalkfabrikker indtil 1908 hentede sine råmaterialer. I 1916 besluttede man at omdanne lergraven til havnebassin med navnet Teglværkshavnen.

5000 nye boliger

Fuldt udbygget vil bydelen rumme 5000 leje-, andels- og ejerboliger, tegnet af flere forskellige danske tegnestuer som for eksempel Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma og Tegnestuen Vandkunsten.

Vandkunstens boligbebyggelse udgør det mest nytænkende projekt. Ideen bag projektet er, at man bor på vandet og ikke ved vandet. Ud af de seks boligblokke ligger de fire på en ny kunstig ø med træbroer langs vandet. Bebyggelsen blander almene boliger og ejerboliger for at bidrage til en varieret sammensætning af beboere i det nye byområde.

Essex Waterfront er et andet markant byggeri. Boligerne er fordelt på tre bygninger, der som bogstavet U åbner sig mod havnefronten og favner det fælles parkanlæg. Bygningerne er placeret, så der fra alle boliger er udsigt til vandet. Facaderne mod parkanlægget er hvide. Bygningernes adgangsfacader er opført i teglsten i en grå nuance, mens penthouselejlighederne er beklædt med sibirisk lærk. Med reference til industrihavnens råhed bæres altanerne af markante stålprofiler.

Forbindelser i den nye by

Teglholmen ligger lige nu på et område af havnen, som de færreste kender godt. Området er ikke et sted, man kommer naturligt forbi og derfor overraskes man let, når man ser hvor mange boliger, der gemmer sig bag den brede kam af erhvervsdomiciler, som troner frem fra landsiden. Kvarteret kommer sandsynligvis til at få større vægt i københavnernes bevidsthed efterhånden som forbindelserne til de omgivende nye områder også tager form. Mellem Teglholmen og Havneholmen bag Fisketorvet bygges der boliger på det område, der kaldes Enghave Brygge. En del mennesker er allerede flyttet ind i kanalbyen Sluseholmen, og om et par år forbindes de to nye områder af en bro, der lige som Bryggebroen vil kunne åbnes. På selve Teglholmen anlægges en promenade og en central plads og det østlige hjørne udvikles med kanaler og broer efter principper lig Sluseholmens.

Ny plan i øst

Soeters van Eldonk Ponec Architecten og Arkitema har i samarbejde med Københavns Havn og Københavns Kommune bearbejdet principperne i det oprindelige idéoplæg for Sydhavnen til en principiel bebyggelsesplan for Teglholmen Øst, hvor erfaringerne fra andre byområder i København er indarbejdet. Planen har desuden givet ekstra fokus på byrummene som en naturlig følge af den øgede opmærksomhed på byrummenes betydning som dynamoer for udviklingen af et godt byliv i de nye bykvarterer.

Kanalbyen

Bykvarteret er udlagt som en kanalby omkring et centralt vandbassin med en promenade langs havneløbet. Boligkarreerne opbygges af selvstændige etagehuse og individuelle rækkehuse i 4-7 etager og placeres i forhold til lokale kanaler, som de kendes fra Sluseholmen. Det centrale vand-bassin bliver centrum for bykvarterets lokale liv. Her planlægges en ny skole og idrætscenter der skal fungere som et lokalt samlingspunkt. En promenade, der løber gennem hele kvarteret, forbinder Teglværksløbet med Frederiksholmsløbet som en arkade gennem alle karréerne. Mod havneløbet etableres en bred havnepromenade der giver gode muligheder for byliv ved havnefronten. Vinkelret på Østkajen danner treetagers bygninger et særligt miljø langs havnen med mange mindre opholdsrum og bådepladser imellem husene. Publikumsorienterede funktioner i stueetagerne skal sikre et udadvendt miljø med adgang for alle.

Den Grønne Boulevard forbinder Teglholmen med det bagvedliggende byområde Sydhavnen. Boulevarden krydser bassinet ved den planlagte skole og det er intentionen at denne forbindelse skal fortsætte over havneløbet til Amager via en cykelbro.

Lokalplanen for Teglholm Øst er endnu i behandling - og ændringer i planen kan derfor forekomme.

Sidst opdateret d. 19. oktober 2014