Copenhagen X Galleriet

Torpedohallen

Den rå betonhal fra 1952, der før var værft for produktion af motortorpedobåde, er nu ombygget til ejerlejligheder.

Torpedohallen er en 160m lang, 33m bred og 17m høj hal og et smukt eksempel på 1950'ernes ingeniørkunst. En bygning med en klar form og en enkel konstruktion. Placeringen på Holmen, det lette materialevalg og de store glasarealer gør boligerne meget attraktive.

New Yorker-inspireret

Af den oprindelige hal er der kun de synlige betonsøjler- og dragere tilbage. De tegner hallens profil samt bassinet i hallens indre, hvor bådene oprindelig blev sat i vandet. Boligerne er placeret langs hallens sider omkring en fælles indre gade hvorfra, der er adgang til boligerne. De fleste af lejlighederne er indrettet med et stort køkken/opholdsrum. Rummet ligger på langs af facaden i stedet for at gå på tværs, hvilket giver lejlighederne 10m lange glaspartier. Materialerne, der er anvendt, har et industrielt præg for at understrege stedets ånd og placering. Tegnestuen Vandkunsten har i omdannelsen af Torpedohallen været inspireret af de såkaldte loft apartments i New York, hvor forskellige funktioner i hjemmet kan samles i et enkelt stort rum, der kan ændres efter behov.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014