Copenhagen X Galleriet

Urbanplanen

Revitaliseringen af Urbanplanen er helhedsorienteret og inkluderer omfattende fornyelse af udendørsarealer, herunder legepladserne.

Byens største bilfri kvarter med en gammel bondegård, hyggelige nyttehaver, et nyt aktivitetshus og nye gårdrum og legepladser. Det er hvad Urbanplanen, et stort sammenhængende boligområde opført i 1966-1997, byder på i dag.

Offentlige lejligheder

Bebyggelserne er samlet omkring et stort offentligt parkområde, der desuden huser børneinstitutioner, byggelegeplads samt et mindre udendørs butikscenter med tilknyttet folkeskole, bibliotek og en folkekirke. Urbanplanen består af 5 almene boligafdelinger, som er samlet i femetagers boligkarreer og stokbebyggelser, to store otteetagers boligblokke samt toetagers rækkehuse. Bygningerne blev i sin tid lavet som montagebyggeri.

Bebyggelsen Urbanplanen blev besluttet opført af daværende overborgmester Urban Hansen. Han var i 1962 blevet valgt på et løfte om at bygge 25.000 flere boliger i kommunen. Byggeriet af Urbanplanen skulle løse de stigende problemer med mangel på offentlige lejligheder.

Så kom Ørestad

Som det typisk er sket for montagebyggeri som Urbanplanen, fik det lov til at forfalde samtidig med, at beboersammensætningen blev ensidig.

I takt med udbygningen af Ørestad - Urbanplanens nabo - kom der igen fokus på Urbanplanen og problemstillinger omkring f.eks. forbindelser, forfald, ghettoisering, kriminalitet og integration blev vendt og problemerne ønsket løst. 'Byudvikling i Partnerskaber' blev løsningen på bydelens problemer.

Partnerskabet har været i gang siden 2003 og har til formål at forny og forbedre boligområdets fysiske rammer og skabe aktiviteter, der styrker det sociale fællesskab med fokus på børn og unge. Målsætningen for Byudvikling i partnerskaber i Urbanplanen var at få renoveret facader og friarealer, at få forbedret Urbanplanens image og fra starten sikre, at beboerne var involveret i processen og i den udvikling, der generelt foregår i området. Midlet skulle være en helhedsorienteret indsats båret af lokale ressourcer med fokus på en række sociale og kulturelle tiltag, der tilsammen skulle forbedre boligkvaliteten i området.

Beboerdemokrati

Revitaliseringen af Urbanplanen er helhedsorienteret og inkluderer også omfattende fornyelse af udendørsarealer, herunder legepladserne.

En vigtig faktor har fra begyndelsen været at engagere beboerne, som blandt andet har været med til at skrive programmet til arkitektkonkurrencen om det nye aktivitetshus i Hørgården samt været dommere, da vinderprojektet skulle udvælges. Børnene i bebyggelsen har ligeledes deltaget aktivt og eksempelvis kommet med forslag til legepladsernes udformning i de nye gårdanlæg. Facaderenoveringen har også været en del af de sociale tiltag i området. En beboer har fået ansættelse som projektsekretær, mens en anden har arbejdet som arbejdsmand.

Renoveringen i Urbanplanen har betydet meget for byområdet og kan siges at være en solstrålehistorie. Renoveringen er blevet fulgt tæt af en proceskonsulent (WITRAZ Arkitekter) og beboerne er blevet taget alvorligt og med på råd. Processen har udover de fysiske forbedringer også bibragt en stolthed over at bo i Urbanplanen - nu kæmper man blot med de udefrakommendes fordomme.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014